حضور شاکی در پرونده های کیفری در مرحله تجدید نظر

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتحضور شاکی در پرونده های کیفری در مرحله تجدید نظر
سارا 1 سال قبل

سلام .آ یا درپرونده های کیفری درتجدید نظر باید شاکی رو احضارکنند یا میتوانند بدون حضور رای بدوی روتاییدکنند ؟
 

1 پاسخ
راهیل 1 سال قبل

درمرحله تجدید نظر حضور افراد بسته به نظر قاضی دارد . اگر حضور طرفین رو لازم بدونند وقت رسیدگی تعیین وابلاغ میشود .
درغیر این صورت بدون طرفین رسیدگی میشود.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
حقوق فرزندان حاصل از صیغه