موجر و تخلف در پس دادن پول رهن

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکنموجر و تخلف در پس دادن پول رهن
مریم 1 سال قبل

سلام روزتون بخیر
قبل اجاره مغازه با موجر توافق شده بود که زودتر از پایان اجاره اگه خواستیم تخلیه کنیم ٢ ماه قبل بهش بگیم . تا مستاجر پیدا کنه . این حرف شفایی گفته شده بود . بعد دو ماه قبل از پایان اجاره بهش گفتیم و موجر مستاجر پیدا کرد و قرارداد رو فسخ کردیم .ولی الان مرجر پول پیش رو کامل نمیده و میگه پول اون دو ماه باقیمانده رو از پیش کم کردم . همچنین چیزی امکان داره ؟
 

1 پاسخ
راحله 1 سال قبل

خیر .غیرقانونیه . چون زودتر فسخ کردید دیگه دوماه بعدی جزو قرارداد نیست که بخواد کسر کنه ./ مگر در فسخ نامه این را نوشته باشد .