اخراج غیر قانونی کارگر توسط کارفرما

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتاخراج غیر قانونی کارگر توسط کارفرما
احسان سعیدی 1 سال قبل

اگر کارفرما به ناحق کارگر را اخراج نماید . کارگر برای احقاق حق ، چه اقدامی می تواند انجام دهد ؟

1 پاسخ
احسان سعیدی 1 سال قبل

مطابق مقررات ، چنانچه کارفرمایی کارگر را به صورت غیرقانونی اخراج کند ، برابر ماده ۲۰ قانون کار ، کارگر باید ظرف مدت ۳۰ روز به اداره کار شعبه هیئت تشخیص مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار را ارائه نماید ، هیئت تشخیص کارفرما را فرا خوانده و در این خصوص از وی توضیح می‌خواهد. اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی باشد که کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد ، در این صورت ، هیئت مذکور حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می‌کند. اگر کارگر پس از صدور رای قطعی از بازگشت به کار امتناع کند یا تمایلی به بازگشت به محیط قبلی را نداشته باشد ، در این صورت کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج حقوق کارگر را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار نیز معادل ۴۵ روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند .
 

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
طولانی ترین رای تقسیط مهریه