ارث بردن زن از همسر بعد از جدایی ؟

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقارث بردن زن از همسر بعد از جدایی ؟
ملیحه 1 سال قبل

بر اساس آنچه که در قانون آمده ، زن‌ در چه شرایطی ممکن‌ است‌ پس از طلاق ، از همسر خود ارث ببرد ؟

1 پاسخ
قاسم 1 سال قبل

مطابق با قانون اگر شوهر ، زن خود را طلاق دهد ، اما او در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر خود ارث خواهد برد.
 اما بر اساس ماده ۹۴۳ قانون مدنی  اگر فوت شوهر بعد از اتمام مدت عده یا طلاق عده یا طلاق از نوع بائن ( یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی یا طلاق زن یائسه و طلاق خلع و مبارات باشد ) دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی برد.
البته در ماده ۹۴۴ قانون مدنی گفته شده ؛ اگر شوهر در زمانی که به بیماری مبتلاست ، زن را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی فوت کند ، حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد ، به شرط آنکه زن در طول یکسال شوهر نکرده باشد ، زن از او ارث می برد.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
پیش پرداخت اجاره جزء مستثنیات دین