اقدام قانونی برای چک برگشتی قدیمی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتاقدام قانونی برای چک برگشتی قدیمی
رضا 1 سال قبل

 آیا میشود چک برگشتی که مربوط به ۵ سال پیش است را اقدام قانونی برای وصولش انجام داد ؟

2 پاسخ
رحمانی 1 سال قبل

 بله برای این کار در دادگاه دادخواست دهید . ولی این پرونده مزیت های سند تجاری رو ندارد.

رحمانی 1 سال قبل

 بله برای این کار در دادگاه دادخواست دهید . ولی این پرونده مزیت های سند تجاری رو ندارد.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
مطالبه ضرر و زیان توسط شاکی