تقاضای طلاق غیابی با توجه به غیبت زوج

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقتقاضای طلاق غیابی با توجه به غیبت زوج
سارا 1 سال قبل

تقاضای طلاق غیابی دادیم و دادگاه با عنایت به مستندات و تحقیقات و ادله و غایب بودن زوج به مدت سه سال رای به صدور طلاق غیابی داده است. و زوج نیز واخواهی نکرده است . و دادگاه رای رو به دفترخانه طلاق ارسال کرده است.‌ رئیس دفترخانه ثبت واقعه طلاق گفت باید ما نیز از طریق پست به زوج ابلاغ بکنیم. این قانون جدید هست یا قبلا هم بوده است؟

 

1 پاسخ
رامش 1 سال قبل

دفترخانه اول باید یکبار به زوج ابلاغ کند و اگر زوج نیامد طبق رای که دفترخانه را نماینده دادگاه تلقی کرده است، میتواند بجای زوج امضا کند.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
دریافت خسارت تاخیر تادیه