توقیف اموال شخص بدهکار

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتتوقیف اموال شخص بدهکار
وحید 1 سال قبل

شخص الف ازشخص ب۸۰۰میلیون طلبکاراست . شخص الف میخواهد مال ( زمین وحساب شخص ب ) را توقیف کند چکارباید بکند ؟ وهزینه آن چقدرمیباشد؟
 

1 پاسخ
احسان سعیدی 1 سال قبل

ضمن دادخواست مطالبه وجه مذکور . تقاضای تامین خواسته کند و فورا اموال را توقیف کند.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
ایام عده و احکام آن