جعل وتزویر؟

زهرا 1 سال قبل

سلام . معنای جعل وتزویر در قانون چیست ؟
 

1 پاسخ
مریم 1 سال قبل

طبق ماده ۵۲۳ ق.م.ا
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
تقسیم اموال پدر در هنگام حیات