فروش خانه دارای مستاجر توسط صاحب خانه

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکنفروش خانه دارای مستاجر توسط صاحب خانه
علی 1 سال قبل

اگر منزلی در اجاره باشد و صاحب خانه منزل رو بفروشد . آیا این معامله درست هست ؟ اگر هست مستاجر باید چکار کنه؟
 

1 پاسخ
دریا 1 سال قبل

بیع صحیح است . مستاجر هم می تواند تا آخر مدت اجاره بماند .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
انتخاب نام های ممنوع در ثبت احوال ؟