فروش مال غیر به خاطر داشتن بدهی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتفروش مال غیر به خاطر داشتن بدهی
ساره 1 سال قبل

اگر شخصی به شخص دیگر بدهی داشته باشد و به همین دلیل مالی که به نام آن شخص بوده را بفروشد آیا دادگاه این کار را مصداق فروش مال غیر معرفی می کند ؟

1 پاسخ
علی رضا 1 سال قبل

بله . فروش مال غیر حساب می شود .  و برای داشتن بدهی باید دادخواست جدا بدهید.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
رسیدن نصف دارایی مرد به زوجه حتی پس از طلاق