فوت پدر دارای حضانت فرزند

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقفوت پدر دارای حضانت فرزند
رضا 1 سال قبل

اگر پدری که حضانت فرزند با او است فوت کند تکلیف چیست؟
 

1 پاسخ
کریمی 1 سال قبل

مطابق ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده
حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده است با مادر آن‌ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان ، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
شکایت از شرکت آذین خودرو