مزاحمت تلفنی و صدور رای مجازات حبس

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمزاحمت تلفنی و صدور رای مجازات حبس
رضا 1 سال قبل

 کسی برای همسر دوستم مزاحمت تلفنی ایجاد میکند حکم آن چیست؟

1 پاسخ
محمدی 1 سال قبل

 مطابق مقررات . مزاحمت تلفنی برای دیگران موجب حبس از یک تا شش ماه برای مرتکب به همراه خواهد داشت . برابر ماده ۶۴۱ ق.م.۱ هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه ها ی مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید .علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات . به یک تا شش ماه حبس هم محکوم خواهد شد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
شرایط خودداری زوج از پرداخت نفقه ؟