مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقمطالبه مهریه از طریق اداره ثبت
ستاره 1 سال قبل

رای مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت میشود همون جا درخواست تامین خواسته کنیم؟ یا باید روند طی بشود . اگر آقا پرداخت نکرد درخواست تامین خواسته داشته شود.

1 پاسخ
تولایی 1 سال قبل

اگر رسما چیزی بنامش است ( ملک ، ماشین ، حقوق ثابت ، حساب بانکی ) اداره ثیت هم توقیف میکنند .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
حق انتخاب و تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری