مقایسه دیه قتل زن و مرد

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمقایسه دیه قتل زن و مرد
مجید 1 سال قبل

آیا دیه قتل زن و مرد یکسان است ؟

1 پاسخ
راحله 1 سال قبل

✅ دیه قتل زن، نصف دیه مرد است دیه زن و مرد تا کمتر از یک سوم دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه یک سوم یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد. معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود. (مستندا به مواد ۵۵۰ و ۵۵۱ و ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
رسیدن نصف دارایی مرد به زوجه حتی پس از طلاق