گرفتن دادخواست طلاق توسط زوجین

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقگرفتن دادخواست طلاق توسط زوجین
مریم 1 سال قبل

نامه محضر رو هم خانم و هم آقا باید از دادگاه برای طلاق بگیرند ؟ یا اگر یکی شون بگیرند کفایت میکند؟
توی اون نامه ،محضر خاصی مشخص شده است یا هر محضری میتوانند بروند؟
 

2 پاسخ
الهه مجدی 1 سال قبل

اگر طلاق توافقی باشد فرقی نمیکند . اما اصولاً به خواهان میدهند چون در طلاق توافقی هم یک نفر خواهان هست و محضر خاصی نیست هر محضری که دوست داشتید . زیرا دادگاه مینویسد به کلیه دفاتر ثبت ازدواج

الهه مجدی 1 سال قبل

اگر طلاق توافقی باشد فرقی نمیکند . اما اصولاً به خواهان میدهند چون در طلاق توافقی هم یک نفر خواهان هست و محضر خاصی نیست هر محضری که دوست داشتید . زیرا دادگاه مینویسد به کلیه دفاتر ثبت ازدواج

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ