راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

پاسخ به موضوعات اجاره، سرقفلی و اجرائیه

تنظیم سند وکالات چک خارجی در دفترخانه

۱- درخصوص تنظیم وکالت نسبت به چک صادر شده از کشور دیگر (نوشته‌های چک لاتین است) آیا امکانپذیر است و نیاز به ترجمه ندارد؟

پاسخ: اگر صراحتا به شماره چک اشاره میشود حتما باید مفاد چک توسط مترجم رسمی ترجمه شود سپس وکالت تنظیم شود مگر، بطور کلی و بدون قید شماره چک وکالت تنظیم شود.

تنظیم سند کارمندان دفترخانه

۲- آیا دفترخانه میتواند اسناد مربوط به کارمند دفتر را تنظیم نماید؟

پاسخ: مطابق ماده ۳۱ ق دار خیر.
سردفتر و دفتریار نباید اسناد مربوط به خود و بستگان (تا درجات مصرح درماده مذکور)

و کارمندان دفتر که درخدمت دفتر هستند را تنظیم نمایند.

راه حل اشتباه در تنظیم سند رهنی

۳- سند رهنی دفترخانه دیگری با اقرارنامه فک، فک گردیده ولی یکی از اعداد پلاک ثبتی اشتباه درج شده، راه حل چیست؟

پاسخ: تنظیم اقرار اصلاحی باحضور مرتهن جهت امضا.

۴- دروکالتی، موکلین چند نفر و وکلا هم چند نفر هستند یکی از وکلا اقدام به استعفا مینماید و استعفا مورد قبول موکلین قرار میگیرد.

ولی بعدازمدتی موکلین میخواهند که این اذن به قوت خود باشد، میشود با اقرار اصلاحی این مسئله به حالت اول برگردد؟

پاسخ: از طرق ارتفاع وکالت استعفاست، نسبت به وکیل مزبور دیگر عقدی وجود ندارد که بشود با اقرار موضوع را حل کرد،

باید وکالت جدید تنظیم شود (اگر استعفا موردقبول موکلین قرار نمیگرفت و موکلین به اذن خود باقی میبودند،

مطابق ماده ۶۸۱ق م وکالت نسبت به آن وکیل کماکان به قوت خود پایدار می‌شود)

۵-اجاره و صلح سرقفلی بین مالک و مستاجر درسال ۷۹ تنظیم گردید با مدت یکسال،

پس از انقضای مدت موجر از طریق دفترخانه تقاضای صدور اجراییه دارد بابت تخلیه ملک،

آیا با عنایت به وجود سند سرقفلی میتوان اجراییه صادرنمود؟

پاسخ: بله دفترخانه مکلف به صدوراجراییه است

و مستاجر جهت استیفای حقوق حقه خود درخصوص سرقفلی،

وفق ماده ۱۷ آیین نامه ق روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶،

میتواند از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

حواشی:
امور صنفی عنوان شده درجلسه امروز بحث حذف کاغذ حتی الامکان از

پروسه صدور سند در دفاتر و نیز حذف نسخه پشتیبان بوده که در سازمان مورد بررسی ست.

درخصوص واسپاری ثبت شرکتها هم درمراحل تدوین آیین نامه مربوطه‌‌اند.

ساعاتی از جلسه امروز هم به صحبتهای آقای شهریاری،

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اختصاص پیدا نمود.

خلاصه جلسه کانون مرکز (۹۸/۱۱/۲۷) با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد:

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.