راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

متاورس

پلیس عجمان امارات پذیرای ارباب رجوع در دنیای متاورس

پلیس عجمان پروژه متاورس را برای ملاقات مجازی با مراجعین و مشارکت دادن آنان در طراحی و توسعه خدمات، جمع آوری نظرات، پیشنهادات و مشاهدات در خصوص بهبود و توسعه خدمات ارائه شده، راه اندازی
ادامه مطلب ...