راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (مصوب مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ماده ۱- در راستای
ادامه مطلب ...