راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

مهندسی

مشاوره مهندسی کیفیت مواد

« قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد »  اين قرارداد بين شركت ……………. به عنوان کارفرما از یک طرف و ………………….. به عنوان مشاور از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد: www.mrlawyer.ir  --- آیین…
ادامه مطلب ...