راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

وزارت بهداشت، درمان

آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی (تصویبنامه شماره 1411220/ت55330هـ مورخ 24/10/1397 هیئت وزیران) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه
ادامه مطلب ...