فک رهن مشارکت مدنی از سامانه cmps به ثبت

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکنفک رهن مشارکت مدنی از سامانه cmps به ثبت
مهرداد 2 سال قبل

سلام
زمانی که بخواهیم یک واحد از واحدهای مشارکت مدنی را فک رهن کنیم ، آیا این مساله باید از سامانه cmps به ثبت ارسال شود ، چو اونوقت شاید کل مشارکت فک رهن بشه و به کلش اثر بذاره، در این مواقع تکلیف چه هس ، واقعا حساس و مهم‌است.

1 پاسخ
احسان سعیدی 2 سال قبل

سلام
فک رهن فقط نسبت به اون واحد تنظیم کنید و اتوماسیون به اداره ثبت ارسال کنید.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
خروج فرزند از کشور با حکم حضانت مادر