راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد خانه مسکونی

قرارداد
(بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی)

طرف اول قراردا(فروشنده): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن …………………………………………………………………
طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صارده از ……………… متولد ……………… ساکن …………………………………………………………………

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2102″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.