راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد خاکبرداری

 قرارداد خاکبرداری

این قرارداد فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ………………… به نشانی ………………………………………. تلفن ………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……………… و به نشانی ……………………………………….. تلفن ……………… که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2569″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.