راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد نمایندگی فروش

قرارداد نمایندگی

ماده۱: طرفین قرارداد
این قرارداد ما بین شرکت …………………… به شماره ثبت …………………. به نشانی،…………………………………… تلفن : …………….. (که من بعد طرف اول نامیده می شود)وآقای………….فرزند ………………. به شماره ملی………..و به شماره شناسنامه…………صادره از……. به نشانی………………………………………………………… :
تلفن: ……………………………………………………………………………………………………
که از این پس طرف دوم نامیده می‌شود از طرف دیگر مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد می‌گردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2364″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.