راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری

 

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده ۱ ـ اصلاحات مندرج در این دستورالعمل با تعاریف ذیل به کار می رود :

  1. قانون : قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی
  2. آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ ت ۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران .
  3. کمیسیون : کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانن اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها .
  4. کمیسیون تقویم : کمیسیون موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها .
  5. کمیسیون تجدیدنظر : کمیسیون موضوع تبصره ۷ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها .
  6. دبیرخانه مرکزی : دبیرخانه موضوع تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها .
  7. دبیرخانه : دبیرخانه موضوع فراز آخر تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها.
  8. مأمورین اجرای قانون : اشخاصی که مستند به ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تبصره های ذیل آن ، خدمات و وظایفی را انجام می دهند .
  9. حق الزحمه : میزان پرداختی به هریک از عوامل تصمیم گیر و اجرایی ( موضوع بندهای ۳ الی ۸ این ماده ) می باشد که بابت انجام خدمات درجهت اجرای قانون فوق الذکر به شرح ذیل پرداخت می گردد :

ماده ۲ ـ به هریک از اعضای کمیسیون ، کمیسیون تقویم ، کمیسیون تجدیدنظر و دبیرخانه مرکزی به ازای هر پرونده ای که بررسی ، ارزیابی و اتخاذ تصمیم نمایند . حق الزحمه ای متناسب با میزان عملکرد به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد : مشروط بر آنکه مجموع دریافتی ماهانه هریک از اعضا از حداقل حقوق کارکنان دولت بیشتر نباشد .

الف) اعضای کمیسیون معادل ۳ ساعت اضافه کار عضو .

ب) اعضای کمیسیون تقویم معادل ۵ ساعت اضافه کار عضو .

ج) اعضای کمیسیون تجدیدنظر معادل ۱۰ ساعت اضافه کار عضو .

د) اعضای دبیرخانه مرکزی معادل ۲۰ ساعت اضافه کار عضو .

ماده ۳ ـ به ازای هر مورد پرونده ای که مستند به ماده ۱۰ قانون و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن به ترتیب منجر به توقف عملیات و همچنین صدور رأی قطعی مراجع و اجرای آن ( حسب دستورالعمل های مربوطه ) گردد . بنابراین اهمیت عملیات حادث شده براساس گزارش مدیر امور اراضی استان و تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی حداکثر حق الزحمه ای معادل یک میلیون ریال در هر مورد از قانون فوق الذکر به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد :

مأمور یا مأمورین نیروی انتظامی تا ۳۰ درصد مبلغ مذکور .

مأمور یا مأمورین جهاد کشاورزی تا ۲۰ درصد مبلغ مذکور .

نماینده یا نمایندگان دادسرا تا ۳۰ درصد مبلغ مذکور .

مخبرین تا ۲۰ درصد مبلغ مذکور .

ماده ۴ ـ حق الزحمه کارکنان مرتبط با کمیسیون های مقرر در قانون که در اجرای آن خدماتی انجام دهند به ازای هر فقره پرونده معادل ریالی یک ساعت اضافه کار تعیین می گردد که در شهرستان ، مرکز استان و ستاد سازمان امور اراضی حداکثر برای هر واحد سازمانی تا ۵ نفر به صورت ماهانه به ترتیب در استان با پیشنهاد مدیر امور اراضی و تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز با تأیید رئیس سازمان امور اراضی قابل پرداخت می باشد .

ماده ۵ ـ پرداخت فوق العاده مأموریت های انجام شده مشمولین این دستورالعمل از محل اعتبار دستگاه های مربوطه خواهد بود و مانع از پرداخت مزایای مندرج در این دستورالعمل نمی باشد .

ماده ۶ ـ دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت متبوع و همچنین سازمان های جهاد کشاورزی موظفند تمهیدات لازم را به منظور اجرای این دستورالعمل در تنظیم موافقت نامه های مربوطه معمول نمایند .

ماده ۷ ـ حق الزحمه های تعریف شده در این دستورالعمل از محل منابع اجرای این قانون قابل پرداخت می باشد .

ماده ۸ ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در استان به عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز و همچنین نظارت عالیه آن به عهده رئیس سازمان امور اراضی می باشد .

ماده ۹ ـ این دستورالعمل در نه ماده تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و عنداللزوم با پیشنهاد سازمان امور اراضی و تأیید وزیر جهاد کشاورزی قابل اصلاح و تجدیدنظر خواهد بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”7569″ style=”” color=”” text=”خرید”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.