راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد خرید خدمات آموزشی

« قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی»

  جهت ارائه آموزش‌های مورد نظر …………………..………………………………………. در سال …….. و براساس بند « و » ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۴۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه های اجرایی آن ، قرارداد خرید خدمات آموزشی به شرح ذیل منعقد میگردد :

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2554″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

 

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.