راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد فروش ساختمان ( مبایعه نامه )

 قرارداد فروش ساختمان ( مبایعه نامه )

 ماده یک ـ طرفین معامله

فروشنده / فروشندگان ……………….. فرزند ……………. دارای شماره شناسنامه …………… صادره از ………………… متولد ………………. شغل ………….. اصالتاً / وکالتاً / ولایتاً از جانب ………………. پیرو وکالتنامه رسمی به شماره ………………. مورخ …………….. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………. ساکن ………………………….. تلفن تماس …………………..

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2491″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.