راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد مراکز خدمات درمانی

قرارداد مراکز خدمات درمانی

این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ …………………… بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند:

ماده۱:طرفین قرارداد

۱-۱: سایت آسو به نشانی اینترنتی www.asooshop.com  که در این قرارداد به اختصار سایت خوانده می شود.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2426″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.