راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد مزارعه

(قرارداد مزارعه)

طرف اول قرارداد(مزارع):خانم/آقای ………………………………. فرزند آقای ……………………………. دارای شناسنامه شماره …………………….. صادره از………………………………….. متولد ……………………………………. ساکن : ………………………………………………………………………………………… طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/آقای ………………………………. فرزند آقای ……………………………. دارای شناسنامه شماره …………………….. صادره از………………………………….. متولد …………………………………….

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2423″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.