همترازی دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با مقام معاون وزیر
همترازی دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با مقام معاون وزیر

همترازی دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با مقام معاون وزیر

تعیین همترازی دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با مقام معاون وزیر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست تعیین همترازی دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با مقام معاون وزیر را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ تعیین سطح همترازی مقامات دستگاه‌های اجرایی بر عهده هیئت وزیران و نیازمند اخذ مصوبه از آنها می باشد.

بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای ماده (۶) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبنی‌بر تشکیل دبیرخانه شورای مذکور در این وزارت، درخواست تعیین همترازی دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با مقام معاون وزیر را به هیئت دولت ارسال نموده است.

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
دستمزد 99
بخشنامه دستمزد ۹۹