پیشنهاد نماینده مجلس: درآمد‌زایی از کارت پایان خدمت ایرانیان خارج کشور

ماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره خرید سربازی ایرانیان خارج از کشور پیشنهادی مطرح کرد.

به گزارش راهش، سید علی یزدی‌خواه در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه تلاش می‌کنیم بودجه بخش فرهنگی کشور را افزایش دهیم، اظهار داشت: یکی از راه‌های افزایش بودجه بخش فرهنگی کشور آن است که نمایندگان در قالب پیشنهادات خود منابع جدید مالی برای دولت تعریف کنند.

برای مثال، برخی از مشمولان غایب خدمت سربازی در خارج از کشور هستند که این نگرانی را دارند که اگر به ایران بیایند، به آنان اجازه داده نشود به خارج از کشور بازگردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما می‌توانیم در بودجه پیش‌بینی کنیم که این افراد برای دریافت کارت پایان خدمت باید چه هزینه‌ای را پرداخت کنند.

با این کار هم مشکل مشمولان غایب خدمت سربازی در خارج از کشور حل می‌شود و هم درآمدی برای دولت ایجاد می‌شود و می‌تواند آن را برای تقویت بودجه بخش فرهنگی کشور اختصاص دهد.

خرید سربازی برای ایرانیان خارج از کشور

پیش از این نیز رییس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مجلس درباره خرید سربازی ایرانیان خارج از کشور گفته بود: وقتی یک ایرانی که سه ساله بوده از ایران رفته و حالا می خواهد برگردد، باید برخی ملاحظات را نسبت به او در نظر گرفت. در این زمینه فراکسیون ایرانیان به سازمان نظام وظیفه پیشنهاد داده که این گونه افراد بتوانند خدمت سربازی خود را بخرند.