راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

بخشنامه لزوم استعلام وکالتنامه ها در دفاتر اسناد رسمی

بخشنامه شماره ٩٨/٢١۴۵١۵

مورخ ١٣٩٨/١١/٠۶

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها …..

سلام علیکم
بیرو بخشنامه شماره ٩٧/۵٧٠٧۴ مورخ ٩٧/٣/٢٨، بنابر گزارش هاى واصله و در راستاى جلوگیرى از هر گونه جعل، سوء استفاده وتوالى فاسد استفاده از وکالتنامه هاى فاقد اعتبار واصالت در تنظیم اسناد، مقتضى است به کلیه دفاتر اسنادرسمى و دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گردد کە در هنگام تنظیم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابرازى، جنانچه سند وکالت مورد استناد، قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶(راه اندازى سامانه ثبت الکترونیک اسناد) تنظیم شده باشد، بدواً اصالت و اعتبار سند وکالت مورد نظر را صرفاً أز طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت مکاتبه مکانیزه استعلام نمایند. لازم به ذکر است که تصدیق اصالت اسناد تنظیمى بعد از تاریخ مذکور، در سایت سازمان بە آدرس ssaa.ir امکان پذیر مى باشد./

سید محمد هاشمی مقدم
معاون امور اسناد

۴/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.