راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

بخشنامه لزوم استعلام وکالتنامه ها در دفاتر اسناد رسمی

بخشنامه شماره ٩٨/٢١۴۵١۵

مورخ ١٣٩٨/١١/٠۶

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها …..

سلام علیکم
بیرو بخشنامه شماره ٩٧/۵٧٠٧۴ مورخ ٩٧/٣/٢٨، بنابر گزارش هاى واصله و در راستاى جلوگیرى از هر گونه جعل، سوء استفاده وتوالى فاسد استفاده از وکالتنامه هاى فاقد اعتبار واصالت در تنظیم اسناد، مقتضى است به کلیه دفاتر اسنادرسمى و دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گردد کە در هنگام تنظیم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابرازى، جنانچه سند وکالت مورد استناد، قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶(راه اندازى سامانه ثبت الکترونیک اسناد) تنظیم شده باشد، بدواً اصالت و اعتبار سند وکالت مورد نظر را صرفاً أز طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت مکاتبه مکانیزه استعلام نمایند. لازم به ذکر است که تصدیق اصالت اسناد تنظیمى بعد از تاریخ مذکور، در سایت سازمان بە آدرس ssaa.ir امکان پذیر مى باشد./

سید محمد هاشمی مقدم
معاون امور اسناد

مدیرکل امور اسناد و سردفتران  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارسال تصویر وکالتنامه های قبل از ۱۳۹۲/۶/۲۶ به همراه پاسخ استعلام به دفتر استعلام کننده را الزامی اعلام کرد.

به گزارش راهش، متن این بخشنامه که در تاریخ ۹/۲/۱۴۰۳ صادر شده به شرح زیر است:

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ..

موضوع: استعلام اسناد وکالت

باسلام واحترام

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۴۵۱۵ /۹۸– ۹۸/۱۱/۶در راستای جلوگیری از هر گونه جعل، سوء استفاده وتوالی فاسد استفاده از وکالتنامه های فاقد اعتبار واصالت دستور فرمایید در هنگام تنظیرم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابرازی، چنانجه سند وکالت مورد استناد تنظیمی، قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۶  (راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد) باشد، بدواً اصالت واعتبار سند وکالت مورد نظر را صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، به صورت مکاتبه مکانیزه استعلام نمایند.

سردفتر مکاف است در زمان ارسال باسخ مکانیزه، اسناد وکالت مورد استعلام را در سامانه اسکن نماید وسردفتر استعلام کننده پس از مشاهده تصویر سند اسکن شده در سامانه و با رعایت تشریفات قانونی به تکلیف خوه عمل نماید.

لازم به ذکر است که تصدیق اصالت اسناد تنظیمی بعداز تاریخ مذکور، در سایت سازمان به آدرس ssaa.ir امکان بذیر می‌باشد.

مراتب به دافاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق حوزه تابعه ابلاغ گردد.

حسن نظارت براجرای صحیح بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم ثبت اسناد واملاک استان‌ها می‌باشد.

۴/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.