بخشش مهریه

بخشش مهریه در دفترخانه

بخشش مهریه در صورتی که زوجین بخواهند آنرا به صورت رسمی ثبت کنند، نیاز به ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی دارد.

جهت معرفی دفترخانه ای که بخشش مهریه را در تهران انجام دهد با ما تماس بگیرید:

۰۲۱-۲۸۴۲۹۱۶۳

مطالب مهم این مقاله:

 • اقرار به وصول مهریه چیست؟
  • اقرار به وصول مهریه دردفترخانه قابل ابطال است؟
 • ابرا مهریه در دفترخانه چیست؟
  • بخشیدن دستی مهریه و روی کاغذ
 • آیا میشود مهریه را افزایش یا کاهش داد
  • راه حل قانونی افزایش یا کاهش مهریه در دفترخانه چیست؟
 • بخشش مهریه بی اذن پدر در دفترخانه
 • نمونه سند بخشش مهریه
  • نمونه سند اقرار به وصول بخشی از مهریه و ابراء مابقی
  • نمونه سند اقرار به وصل تمام مهریه
  • نمونه اقرار نامه ابرا مهریه (بخشش مهریه)
 • برای سند بخشش مهریه یا ابراء مهریه به کجا برویم ؟
  • هزینه بخشش مهریه در دفترخانه چقدر است؟

بخشش مهریه در دفترخانه

اقرار به وصول مهریه

اقرار به وصول مهریه دو مدل است. یکی اینکه زوجه و خانم اقرار می کند که تمام مهریه را دریافت کرده است.

نوع دیگر اقرار به وصل مهریه است که خانم اقرار می کنم تنها بخشی از مهریه را دریافت کرده است.

به عنوان مثال همسر در دفترخانه می تواند اقرار کند که از ۱۰۰ سکه مهریه خود تمام یا بخشی از آن را دریافت کرده است.

اقرار به وصول مهریه دردفترخانه قابل ابطال است؟

خیر. اقرار به وصول مهریه از سوی خانم و زوجه به هیچ وجه قابل ابطال نیست. زن بعد از بخشیدن مهریه نمی تواند آنرا دوباره مطالبه کند.

البته تنها و تنها در یک صورت اقرار به وصول مهریه قابل ابطال است

که زن بتواند ثابت کند اقراش بر اثر اجبار و بدون رضایت بوده است.

البته این ادعا به سادگی مورد قبول دادگاه قرار نمی گیرد.

تقریبا هیچ دادگاهی سند رسمی تنظیم شده در دفترخانه را با ادعای اجبار باطل نمی کند

ابرا مهریه در دفترخانه

ابرا مهریه که در دفترخانه برای آن سند رسمی تنظیم می شود، به این معناست که زن مهریه خود را بخشیده است.

ابرا مهریه لزوما برای طلاق نیست و زوجه و همسر در زندگی عادی خود نیز می تواند مهریه خود را ببخشد.

بخشیدن دستی مهریه و روی کاغذ

ابرا که از واژه عربی بری به معنای صرف نظر کردن و بخشش می آید.

بخشش مهریه خارج از دفترخانه و به صورت دستی انجام شود هم معتبر است.

اما اثبات این که این بخشش انجام شده یا نه در مواقع اختلاف کمی مشکل است

و بهتر است در دفترخانه انجام شود تا جای هیچ شک و شبهه و اختلافی در آینده نباشد.

بخشش مهریه
بخشش مهریه در دفترخانه

آیا میشود مهریه را افزایش یا کاهش داد

افزایش یا کاهش مهریه از آن موضوعاتی است که اگر بخواهیم در یک جمله پاسخ بدهیم جوابش خیر است اما راه حل جایگزین دارد.

سابقه حقوقی ماجرای ممنوعیت افزایش و کاهش مهریه

شورای نگهبان سال ۸۸ اعلام کرد: مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است

و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثارمهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

در بخشی از پاسخ شورای نگهبان آمده است: طبق نظر اکثر اعضا ء گروه نمی توان برای افزایش یا کاهش مهریه اقرارنامه اصلاحی نوشت

چون نتیجه اش همان است که منع شده و اقرار نامه اصلاحی موضوعیت ندارد.

راه حل قانونی افزایش یا کاهش مهریه در دفترخانه چیست؟

عوض افزایش مهریه می توان در یک سند مجزا مرد به زن خود را بدهکار کند. به جای کاهش مهریه نیز، زن و زوجه می تواند مقداری که می خواهد کاهش دهد را اقرار به وصول مهریه کند. البته

بخشش مهریه بی اذن پدر در دفترخانه

یکی از سوالاتی که درباره بخشش مهریه در دفترخانه بسیار پرسیده می شود

اذن و اجازه پدر برای بخشش مهریه است.

آیا در قانون اجازه پدر برای بخشیدن مهریه لازم شمرده شده است ؟

خیر، برای بخشش مهریه هیچ نیازی به حضور پدر زن و زوجه نیست.

اما از آنجائیکه در مورد بخشش مهریه بسیاری اوقات، اختلافات خانوادگی بعد و قبل وجود دارد.

یا اینکه ممکن است مرد همسرش را به اکراه و اجبار وادار به بخشیدن مهریه کند.

برای جلوگیری از هرگونه مشکلات بعدی بسیاری از دفاتر اسناد رسمی از زوجین مخصوصا جوان و تازه ازدواج کرده می خواهند که پدرخانم نیز زمان تنظیم سند حضور داشته باشد.
این شرط بخشیدن مهریه با اذن پدر یک شرط و اجبار قانونی نیست و کاملا عرفی است.

بخشش مهریه در دفتراخانه

نمونه سند بخشش مهریه

نمونه سند اقرار به وصل بخشی از مهریه و ابراء مابقی

حاضر این دفتر گردید خانم «مریم فاطمی» و با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح نمود

مبنی بر اینکه تعداد ۳۸ عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۰/۶/۰۷ دفتر شماره ۴۰۰ تهران

را از همسرش، آقای مهدی احمدی دریافت داشته و بقیه مهریه خود را ابرا ء نموده است ودرمورد آن هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارد.

مستندات: نامه شماره ۱۴۰۰مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ دفتر رسمی ازدواج شماره ۴۰۰ تهران و رونوشت سند نکاحیه بشماره چاپی ۱۴۱۱ و ۱۴۱۱ سری الف/۹۱.

نمونه سند اقرار به وصول تمام مهریه

حاضر این دفتر گردید خانم الهام سعیدی مقدم با مشخصات مذکور در فوق و با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح نمود

مبنی بر اینکه تمام مهریه موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ۳۸۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ دفتر شماره ۱۰ کرج را از همسرش،

آقای سعید محمدی با مشخصات مذکور دریافت نمود و درمورد آن هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارد.


مستندات: نامه شماره ۲۱۲مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ دفتر رسمی ازدواج شماره ۱۰کرج و سند نکاحیه بشماره چاپی ۱۴۱۱سری الف /۹۵.

نمونه اقرار نامه ابرا مهریه (بخشش مهریه)

سرکار خانم …..فرزند ….. به شماره شناسنامه …. و کد ملی ….و به آدرس سکونت ….  زوجه سند نکاحیه شماره …

به موجب  این  سند اقرار نمودند تمامی  مهریه  مندرج  در سند نکاحیه  فوق  الذکر را به همسر خود جناب آقای  .

فرزند … به شماره شناسنامه …. و کد ملی …. ابرا نموده  و ذمه  زوج  درخصوص  پرداخت  مهریه  به  زوجه  بری  گردیده

و زوجه در این خصوص حق هیچگونه مطالبه ای را نخواهد داشت.

ضمنا” زوجه حق  هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی را از خود سلب و ساقط نمود.

برای سند بخشش مهریه یا ابراء مهریه به کجا برویم ؟

برخلاف تصور برخی، بخشش مهریه یا اقرار به وصول مهریه هیچ ربطی به دفتر ازدواج و طلاق ندارد. تمام اسناد مرتبط با مهریه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود.

هزینه بخشش مهریه در دفترخانه چقدر است؟

هزینه بخشش مهریه با توجه به این که سند مالی تنظیم شود یا غیر مالی و اینکه مهریه چه میزانی باشد متغیر است. برای محاسبه هزینه بخشش مهریه خود و معرفی دفترخانه می توانید با ما تماس بگیرید.

شماره تماس و پیام در واتس اپ
۰۹۳۳-۵۵۴-۵۶۸۱

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
صادرات ماسک ترکیه ۲۱ برابر شد