راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

بخشش مهریه در دفترخانه

بخشش مهریه در صورتی که زوجین بخواهند آنرا به صورت رسمی ثبت کنند، نیاز به ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی دارد.

جهت معرفی دفترخانه ای که بخشش مهریه را در تهران انجام دهد با ما تماس بگیرید

شماره تماس:

۰۲۱۲۸۴۲۹۱۶۳

۰۹۳۳-۵۵۴۵۶۸۱

مطالب مهم این مقاله:

بخشش مهریه در دفترخانه

اقرار به وصول مهریه

اقرار به وصول مهریه دو مدل است. یکی اینکه زوجه و خانم اقرار می کند که تمام مهریه را دریافت کرده است.

نوع دیگر اقرار به وصول مهریه است که خانم اقرار می کنم تنها بخشی از مهریه را دریافت کرده است.

به عنوان مثال همسر در دفترخانه می اقرار می کند که از ۱۰۰ سکه مهریه خود تمام یا بخشی از آن را دریافت کرده است.

آیا اقرار به وصول مهریه دردفترخانه قابل ابطال است؟

خیر. اقرار به وصول مهریه از سوی خانم و یا همان زوجه به هیچ وجه قابل ابطال نیست و زن بعد از بخشیدن مهریه نمی تواند آنرا دوباره مطالبه کند.

البته تنها و تنها در یک صورت اقرار به وصول مهریه قابل ابطال است که زن بتواند ثابت کند اقراش مبنی بر اشتباهی و یا بر اثر اجبار و بدون رضایت بوده است.

البته این ادعا به سادگی مورد قبول دادگاه قرار نمی گیرد. تقریبا هیچ دادگاهی سند رسمی تنظیم شده در دفترخانه را با ادعای اجبار و یا اشتباه باطل نمی کند.

ابرا مهریه در دفترخانه

یکی از اسنادی که در دفترخانه برای آن سند رسمی تنظیم می شودابراء است، به این معنا که زن مهریه خود را بخشیده است. ابرا مهریه برخلاف بذل آن لزوما برای طلاق نیست و زوجه در زندگی عادی خود نیز می تواند مهریه خود را ابراء کند.

بخشیدن (ابراء) دستی مهریه و روی کاغذ

ابرا که از واژه عربی بری به معنای صرف نظر کردن و بخشش می آید. بخشش مهریه خارج از دفترخانه و به صورت دستی انجام شود هم معتبر است هر چند در عمل مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی در این مورد امتناع می کنند.

اثبات این که این بخشش انجام شده یا نه در مواقع اختلاف مشکل است و بهتر است در دفترخانه انجام شود تا جای هیچ شک و شبهه و اختلافی در آینده نباشد.

بخشش مهریه
بخشش مهریه در دفترخانه

آیا میشود مهریه را افزایش یا کاهش داد

افزایش یا کاهش مهریه از آن موضوعاتی است که اگر بخواهیم در یک جمله پاسخ بدهیم جوابش خیر است اما راه حل جایگزین دارد.

سابقه حقوقی ماجرای ممنوعیت افزایش و کاهش مهریه

شورای نگهبان سال ۸۸ اعلام کرد: مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است

و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثارمهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

در بخشی از پاسخ شورای نگهبان آمده است: طبق نظر اکثر اعضا ء گروه نمی توان برای افزایش یا کاهش مهریه اقرارنامه نوشت.

راه حل قانونی افزایش یا کاهش مهریه در دفترخانه چیست؟

به جای کاهش مهریه ، زن و زوجه می تواند مقداری که می خواهد کاهش دهد را اقرار به وصول مهریه کند. همچنین به جای افزایش مهریه که شرعا و قانونا مجاز نیست مرد می تواند طی یک سمد رسی خود را به همسرش بدهکار نماید.

بخشش مهریه بی اذن پدر در دفترخانه

یکی از سوالاتی که درباره بخشش مهریه در دفترخانه بسیار پرسیده می شود اذن و اجازه پدر برای بخشش مهریه است.

آیا در قانون اجازه پدر برای بخشیدن مهریه لازم شمرده شده است ؟

خیر، برای بخشش مهریه هیچ نیازی به اجازه پدر زن و زوجه نیست. اما از آنجائیکه در مورد بخشش مهریه بسیاری اوقات، اختلافات خانوادگی بعد و قبل وجود دارد.

یا اینکه ممکن است زنی مدعی شود همسرش را به اکراه و اجبار وادار به بخشیدن مهریه نموده، برای جلوگیری از هرگونه مشکلات بعدی بسیاری از دفاتر اسناد رسمی از زوجین مخصوصا زوجین جوان و تازه ازدواج کرده می خواهند که پدرخانم نیز زمان تنظیم سند حضور داشته باشد.
شرط بخشیدن مهریه با اذن و اجازه پدر یک شرط و اجبار قانونی نیست و کاملا عرفی است.

بخشش مهریه در دفتراخانه

نمونه سند بخشش مهریه

نمونه سند اقرار به وصول بخشی از مهریه و ابراء مابقی

حاضر این دفتر گردید خانم «مریم فاطمی» زوجه شرعی و قانونی آقای مهدی حسنی (موضوع سند ازدواج شماره …..مورخه …. دفتر رسمی ازدواج شماره …..تهران و با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح نمود مبنی بر اینکه تعداد ۳۸ عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۰/۶/۰۷ دفتر شماره ۴۰۰ تهران را از همسرش، آقای مهدی احمدی دریافت داشته و بقیه مهریه خود را ابرا ء نموده است ودرمورد آن هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارد.

مستندات: نامه شماره ۱۴۰۰مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ دفتر رسمی ازدواج شماره ۴۰۰ تهران و رونوشت سند نکاحیه بشماره چاپی ۱۴۱۱ و ۱۴۱۱ سری الف/۹۱.

نمونه سند اقرار به وصول تمام مهریه

حاضر این دفتر گردید خانم الهام سعیدی مقدم با مشخصات مذکور در فوق و با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح نمود

مبنی بر اینکه تمام مهریه موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ۳۸۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ دفتر شماره ۱۰ کرج را از همسرش،

آقای سعید محمدی با مشخصات مذکور دریافت نمود و درمورد آن هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارد.


مستندات: نامه شماره ۲۱۲مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ دفتر رسمی ازدواج شماره ۱۰کرج و سند نکاحیه بشماره چاپی ۱۴۱۱سری الف /۹۵.

نمونه اقرار نامه ابرا مهریه (بخشش مهریه)

سرکار خانم …..فرزند ….. به شماره شناسنامه …. و کد ملی ….و به آدرس سکونت ….  زوجه سند نکاحیه شماره …

به موجب  این  سند اقرار نمودند تمامی  مهریه  مندرج  در سند نکاحیه  فوق  الذکر را به همسر خود جناب آقای  .

فرزند … به شماره شناسنامه …. و کد ملی …. ابرا نموده  و ذمه  زوج  درخصوص  پرداخت  مهریه  به  زوجه  بری  گردیده

و زوجه در این خصوص حق هیچگونه مطالبه ای را نخواهد داشت.

ضمنا” زوجه حق  هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی را از خود سلب و ساقط نمود.

سوالات متداول

برای سند بخشش مهریه یا ابراء مهریه به کجا برویم ؟

برخلاف تصور برخی، بخشش مهریه یا اقرار به وصول مهریه هیچ ربطی به دفتر ازدواج و طلاق ندارد. تمام اسناد مرتبط با مهریه و مانند آن مثل نفقه و اجرت المثل در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود.

هزینه بخشش مهریه در دفترخانه چقدر است؟

هزینه بخشش مهریه با توجه به این که سند مالی تنظیم شود یا غیر مالی و اینکه مهریه چه میزانی باشد متغیر است. برای محاسبه هزینه بخشش مهریه خود و معرفی دفترخانه می توانید با ما تماس بگیرید.

آیا بخشش مهریه، همان ابراء آن است؟

خیر، برخلاف تصور و معنای لغوی بخشش و ابراء، معانی اصطلاحی و آثار این دو عنوان یعنی بخشش (هبه) و دیگری ابراء متفاوتند با این توضیح که بخشش و به تعبیر اصطلاحی هبه قابل رجوع است یعنی زن می‌تواند بعد از هبه به آنچه بخشیده است رجوع کند و آنرا از همسرش مطالبه نماید اما در ابراء، زن فاقد چنین اختیاری است.

آیا بذل مهریه در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود؟

خیر، برغم اینکه بعضی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند بذل مهریه اقدام می‌کنند اما با توجه به ماهیت بذل یعنی مالی که زن درقبال طلاق از طرف مرد به می‌دهد، بذل مهریه در دفاتر اسناد رسمی صحیح به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه بذل مهریه از طرف زن قابل رجوع است و زوجه مطلقه حق دارد در دوران عدده به آنچه بذل کرده رجوع کند و و مهریه یا هر مالی که بذل نموده را بخواهد.

برای تنظیم سند در مورد مهریه چه مدت زمانی لازم است؟

برای پیش بینی زمان لازم برای تنظیم سند اقرار به وصول مهریه، یابد قائل به تفکیک شد. با این توضیح که دفاتر موظفند در موقع تنظیم سند وصول مهریه حتما از دفتر ازدواج تنظیم کننده سند تکاح، در مورد صدور و یاعدم صدور اجرائیه استعلام کنند. بخاطر همین ممکن است تا اخذ استعلام مدتی تنظیم سند به تعویق بیفتد در صورتی که برای تنظیم سند ابراء مهریه تشریفات خاصی لازم نیست و این امکان وجود دارد که به محض حضور زوجین (یا روجه به تنهایی) سند ابراء مهریه تنظیم و در اختیار ذینفع قرار گیرد.

۴.۵/۵ - (۴ امتیاز)
6 نظرات
 1. S. ELIia می گوید

  سلام هزینه بخشیدن مهریه دردفترخانه اسنادرسمی چقدرمیباشد درشهرمشهد؟؟

 2. Sabour می گوید

  سلام. برای بخشیدن مهریه حتما پایین برگه باید اثر انگشت و امضا ثبت شود و یا اثر انگشت به تنهایی کافیست؟ برادر من شرط زندگی مجدد با همسرش بخشش مهریه بوده و ایشون رفتن دفترخونه ای که آشنای خودشون بوده و مهریه رو بخشیدن اما فقط اثر انگشت زدن و ما به این شک داریم که با توجه به آشنا بودن دفترخونه نکنه کس دیگری جای ایشون اثر انگشت رو زده باشن. با توجه به اینکه برادر من در خارج از ایران زندگی میکنن و امکان رفتن و پیگیری این موضوع ندارن، ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. راهشگر می گوید

   در صورت تمایل با ما تماس بگیرید

   1. پرویز رضایی می گوید

    تردید نداشته باشید با توجه به مکانیزه شدن ثبت اسناد در دفاتر امضای اشخاص روی سند ثبت نمی شود و فقط اثر انگشت وی قابل رویت است البته نسخه امضاء شده سند در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود

 3. احمد می گوید

  باسلام. اگرمهریه را بر مبنای سال ازدواج محاسبه کنند. طلاق کم میشود. زندانی به حد اقل میرسد. درمورد سکه سودبانکی بر مبنای قیمت سکه زمان عقد اضافه شود. کلی مشکلات خانواده ها حل میشود. ریاست. محترم قوه.قضائیه این مشگل راحل کند.

 4. سینا می گوید

  سلام در اصفهان برای ابراء مهریه کدام دفاتر انجام میدن بدون نیاز به شاهد خانوم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.