راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعهد موسس آموزشگاه علمی آزاد

اینجانب *** با مشخصات مذکور شغل مدرس و مدیر آموزشی موسس آموزشگاه علمی آزاد با اسقاط کافه اعتراضات و دعاوی احتمالی و واقعی خیارات ملتزم و متعهد می‌گردم که کلیه مقررات آیین نامه تاسیس آموزشگاه‌های علمی آزاد مصوب جلسه شورای عالی آموزش و پرورش و اصلاحات بعدی ناظر به آئین نامه را رعایت نموده

و چنانچه شخصا” از ادامه کار منصرف یا به دلیل تخلفات و یا به جهاتی دیگر امتیاز آموزشگاه لغو شود و امکان ادامه تحصیل دانش آموزان تا پایان دوره به دلایلی معتذر گردد اداره کل آموزش و پرورش شهر ***مجاز می‌باشد نسبت به باقی مانده تعهدات آموزشگاه و تقویم آن به پول رسمی کشور اقدام و از اینجانب مطالبه نماید.

ضامن: آقای **** با مشخصات مذکور متعهد و ملزم می‌شوم هر موقع سازمان آموزش و پرورش شهر ****خسارت وارده از متعهد را از حیث‌عدم اتمام دوره مربوطه تقویم و مورد مطالعه قرارداد و پرداخت مبلغ مورد مطالبه از خانم **** مواجه با اشکال یا اصولا «غیر مقدور گردد بلادرنگ خسارت مذکور را پرداخت نمایم و سازمان آموزش و پرورش یاد شده برای وصول حقوق خود، حق مطالبه و صدور اجرائیه علیه هر یک از دو نفر متضامنا» داشته و تشخیص میزان خسارت ناشی ازعدم ایفای تعهد متعهد نیز با اداره کل آموزش و پرورش بوده و قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.