راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

دفاتر پلیس + ۱۰ خراسان رضوی

در دفاتر پلیس +۱۰ خراسان رضوی خدماتی ارائه می‌شود که به جهت رفاه حال هموطنان قابل دسترسی هستند. در ادامه این مطلب علاوه بر آدرس و تلفن دفاتر پلیس +۱۰خراسان رضوی شما را با شرح این خدمات پلیس + ۱۰ آشنا خواهیم کرد.

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۱

خراسان رضوی – مشهد – میدان راهنمایی -ابتدای بلوار سازمان آب بین آپادانا و صادقی ۱۰مقابل بانک ملی بازار گوهرشاد

کدپستی: ۹۱۸۵۸۹۳۵۹۸

۰۵۱-۳۷۶۵۳۰۰۶ – ۰۵۱-۳۷۶۵۱۸۳۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۴

خراسان رضوی – مشهد – بلوار امامیه بین امامیه ۳۸ و۴۰ پلاک ۷۲

کدپستی: ۹۱۸۹۶۹۳۴۷۴

۰۵۱-۳۶۶۱۴۰۶۴ – ۰۵۱-۳۶۶۱۴۰۶۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۵

خراسان رضوی – مشهد – چهارراه بیسیم بهار۲۸ پلاک۴ قطعه دوم طبقه ۱

کدپستی: ۹۱۷۳۶۸۳۳۵۹

۰۵۱-۳۸۵۲۹۰۰۰ – ۰۵۱-۳۸۵۴۸۴۵۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۶

خراسان رضوی – مشهد – بلوار شهید رستمی بین رستمی ۴۵ و ۴۷ پلاک۴۰۱

کدپستی: ۹۱۶۸۶۸۸۱۷۴

۰۵۱-۳۳۶۸۱۸۱۸ – ۰۵۱-۳۳۶۵۸۷۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۷

خراسان رضوی – مشهد – بلوار عبادی بین عبادی ۶۰ و ۶۲ ( مقابل دفتر سابق ) جنب زرگری یار احمدی

کدپستی: ۹۱۹۳۹۶۸۹۷۳

۰۵۱-۷۳۳۴۲۳۶ – ۰۵۱-۷۳۳۵۷۴۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۸

خراسان رضوی – مشهد – بلوار طبرسی جنوبی -طبرسی۴۶

کدپستی: ۹۱۵۵۷۸۳۵۳۶

۰۵۱-۳۲۷۳۳۳۴۰ – ۰۵۱-۳۲۷۱۳۸۷۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۳

خراسان رضوی – مشهد – چهارراه آزادشهر بلوار معلم بین معلم ۴و۶ جنب بانک قوامین پ ۶۲

کدپستی: ۹۱۸۸۸۹۸۹۷۴

۰۵۱-۳۶۰۹۰۰۲۲ – ۰۵۱-۳۶۰۹۲۳۳۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۴

خراسان رضوی – مشهد – بلوار وکیل آباد – حدفاصل بلوار حافظ و هفت تیر – نبش وکیل آباد ۲۶ – پلاک ۶۶۴

کدپستی: ۹۱۷۸۸۶۴۷۵۹

۰۵۱-۳۸۶۹۸۸۵۸ – ۰۵۱-۳۸۶۹۵۱۶۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۵

خراسان رضوی – مشهد – قرنی ۲۵ بن بست اول سمت چپ پلاک ۸

کدپستی: ۹۱۹۵۹۳۳۱۹۴

۰۵۱-۳۷۲۳۲۱۹۱ – ۰۵۱-۳۷۲۳۲۱۹۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۷

خراسان رضوی – مشهد – مقدس صد متری حاشیه میدان باررضوی (شهید عباسپور)جنب بانک کشاورزی

کدپستی: ۹۱۵۹۶۱۴۵۹۶

۰۵۱-۳۳۷۶۳۷۰۰ – ۰۵۱-۳۳۷۶۳۷۰۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۸

خراسان رضوی – مشهد – بلوارخیام شمالی- خیام شمالی۳۶ پ۸ ط همکف

کدپستی: ۹۱۹۶۷۳۶۷۵۱

۰۵۱-۳۷۶۷۷۷۴۷ – ۰۵۱-۳۷۶۷۷۷۴۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۹

خراسان رضوی – مشهد – نبش چهارراه گاراژدارها – جنب بانک سپه – دفتر پلیس + ۱۰ کوشش

کدپستی: ۹۱۶۵۷۱۳۱۳۴

۰۵۱-۳۳۴۴۳۴۷۱ – ۰۵۱-۳۳۴۴۶۲۶۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۱

خراسان رضوی – مشهد – بلوار بعثت بین ناصر خسرو و ابوذر غفاری-پلاک ۱۵۰

کدپستی: ۹۱۸۳۸۹۷۹۶۴

۰۵۱-۸۴۰۳۸۳۲ – ۰۵۱-۸۴۰۳۹۱۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۲

خراسان رضوی – مشهد – شهرک غرب بلوار شهید فلاحی نبش فلاحی۱ دفتر پلیس+۱۰

کدپستی: ۹۱۸۹۷۴۶۹۳۴

۰۵۱-۳۵۱۳۱۵۱۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۳

خراسان رضوی – مشهد – امام خمینی ۶۶ جنب داروخانه اطمینان طبقه اول

کدپستی: ۹۱۷۴۸۹۳۷۷۱ 

۰۵۱-۳۸۵۸۵۵۴۰ – ۰۵۱-۳۸۵۲۱۰۴۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۴

خراسان رضوی – مشهد – بین مطهری جنوبی ۱۵ و چهارراه میدان بار – پلاک ۱۸۵ طبقه ۱ واحد۲

کدپستی: ۹۱۸۳۷۷۳۶۶۸

۰۵۱-۳۷۱۳۹۰۹۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۶

خراسان رضوی – مشهد – میدان فجر نبش طبرسی شمالی یک

کدپستی: ۹۱۵۶۷۱۳۳۸۶

۰۵۱-۳۲۱۷۶۰۰۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۷

خراسان رضوی – مشهد – بلوارپیروزی-بین میدان هنرستان و پیروزی۴۸-(دو ممر بودن از حاشیه بلوار پیروزی و پیروزی ۴۸)- بدون پله جهت سهولت تردد معلولین و جانبازان

کدپستی: ۹۱۷۸۶۱۴۸۶۶

۰۵۱-۳۸۶۶۲۹۰۵ – ۰۵۱-۳۸۶۴۳۵۶۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۸

خراسان رضوی – مشهد – بلوار توس نبس توس ۴۴

کدپستی: ۹۸۱۵۷۱۵۳۶۵

۰۵۱-۳۶۶۷۶۹۹۹ – ۰۵۱-۳۶۶۷۶۹۹۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۹

خراسان رضوی – مشهد – بلوار معلم بین معلم ۵۵ و ۵۷ پلاک ۹۵۱

کدپستی: ۹۱۸۸۳۴۳۷۳۱

۰۵۱-۳۸۶۶۶۱۴۱ – ۰۵۱-۳۸۶۶۶۱۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۱

خراسان رضوی – مشهد – بلوار پیروزی حدفاصل میدان سلمان و پیروزی ۱۶ مقابل پل هوایی پ ۴۵۸

کدپستی: ۹۱۷۷۹۶۴۹۴۷

۰۵۱-۳۸۷۶۵۴۹۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۲

خراسان رضوی – مشهد – طلاب – بین وحید ۱۰ و میثم ۷ – نبش نبوت ۱۳

کدپستی: ۹۱۵۷۶۱۶۴۵۱

۰۵۱-۳۲۷۱۶۹۲۳ – ۰۵۱-۳۲۷۱۶۹۲۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۳

خراسان رضوی – مشهد – بلوار فردوسی حدفاصل میدان جانبازو چهارراه مهدی نرسیده به خیابان ثمانه پلاک ۱۴۱

کدپستی: ۹۱۹۷۹۸۳۸۸۶

۰۵۱-۳۷۶۶۹۲۰۰ – ۰۵۱-۳۷۶۶۹۱۹۷-۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۴

خراسان رضوی – مشهد – الهیه بزرگراه میثاق میدان هفتم آذر- نبش مجیدیه۲

کدپستی: ۹۱۸۴۳۴۳۸۶۱

۰۵۱-۳۵۲۳۶۱۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۵

خراسان رضوی – مشهد – سیدی – خیابان قائم-نبش قائم ۳۰

کدپستی: ۹۱۶۳۷۸۶۶۶۱

۰۵۱-۳۳۸۵۵۴۳۰ – ۰۵۱-۳۳۸۷۳۸۹۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۶

خراسان رضوی – مشهد – میدان امام حسین -بلوار خواجه ربیع -ابتدای خواجه ربیع ۳ -پلاک ۴(بیست متری بلال)

کدپستی: ۹۱۴۹۹۱۱۷۶۳

۰۵۱-۳۷۳۹۳۳۳۵ – ۰۵۱-۳۷۳۹۳۳۳۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۷

خراسان رضوی – مشهد – بلوار عبدالمطلب بین ۳۴ و ۳۶ پلاک ۷۴

کدپستی: ۹۱۹۶۶۵۹۵۳۲

۰۵۱-۳۷۱۲۷۱۶۰ – ۰۵۱-۳۷۱۲۷۱۶۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۸

خراسان رضوی – مشهد – خراسان رضوی – شهرستان مشهد – میدان سعدی – ایتدای سناباد – پلاک ۹

کدپستی: ۹۱۳۹۶۱۵۹۸۸

۰۵۱-۳۷۱۳۸۰۰۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۹

خراسان رضوی – مشهد – جاده سیمان-بلوار رسالت-نبش رسالت ۳/۵۵

کدپستی: ۹۱۴۹۷۴۵۳۷۲

۰۵۱-۳۲۷۴۶۳۰۱ – ۰۵۱-۳۲۷۴۶۳۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۱۲۲

خراسان رضوی – فریمان – خیابان امام رضا شرقی_بین شرقی ۱۲و۱۴_جنب موزائیک سازی محمدزاده

کدپستی: ۹۳۹۱۹۳۷۶۳۵

۰۵۱-۳۴۶۳۰۸۳۹ – ۰۵۱-۳۴۶۳۰۸۳۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۱۲۳

خراسان رضوی – سرخس – خیابان ثارلله روبه روی ثارلله ۲۰پ۹۸

کدپستی: ۹۳۸۱۶۴۶۳۵۳

۰۵۱-۳۴۵۳۸۲۴۰ – ۰۵۱-۳۴۵۳۸۲۴۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۲۸۱

خراسان رضوی – تربت جام – بلوار امام خمینی -روبروی اداره راه وترابری – جنب شیرینی سرای جام عسل

کدپستی: ۹۵۷۱۹۵۶۱۴۳

۰۵۱-۵۲۵۴۳۳۳۰ – ۰۵۱-۵۲۵۴۳۳۳۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۲۹۱

خراسان رضوی – تایباد – بلوار امام حسین جنب بانک ملی

کدپستی: ۹۵۹۱۸۴۴۷۷۳

۰۵۱-۵۴۵۳۳۳۳۷ – ۰۵۱-۵۴۵۳۳۳۳۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۱

خراسان رضوی – تربت حیدریه – خیابان فردوسی شمالی میدان بسیج ابتدای بلوار مدرس جنب شرکت گاز

کدپستی: ۹۵۱۳۶۳۱۱۴۱

۰۵۱-۵۲۲۳۰۸۴۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۴

خراسان رضوی – تربت حیدریه – امام خمینی ۲۰ نبش ۲۰

کدپستی: ۹۵۱۳۷۵۵۳۶۳

۰۵۱-۲۲۴۶۴۵۵ – ۰۵۱-۲۲۳۲۴۱۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۵

خراسان رضوی – رشتخوار – رشتخوار بلوار امام رضا روبروی هلال احمر

کدپستی: ۹۵۴۱۶۱۵۱۳۵

۰۵۱-۵۶۲۲۲۴۷۶ – ۰۵۱-۵۶۲۲۲۷۷۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۱

خراسان رضوی – کاشمر – خ بهبودی _بهبودی ۸ روبروی خ اباذر

کدپستی: ۹۶۷۱۹۳۶۹۵۸

۰۵۱-۵۵۲۴۵۶۸۳ – ۰۵۱-۵۵۲۴۵۶۸۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۲

خراسان رضوی – بردسکن – عدالت شرقی -عدالت۴-داخل میلان

کدپستی: ۹۶۸۱۹۳۳۶۷۵

۰۵۱-۵۵۴۲۹۷۸۰ – ۰۵۱-۵۵۴۲۹۷۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۳

خراسان رضوی – خلیل آباد – بلوار معلم – بین طالقانی و امام حسین (ع) پلاک ۴۱۰

کدپستی: ۹۶۷۷۱۱۳۶۸۴

۰۵۱-۵۷۷۲۸۹۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۵

خراسان رضوی – مه و لات – (فیض آباد) خیابان امام خمینی /امام خمینی ۷

کدپستی: ۹۵۳۱۸۸۴۱۳۵

۰۵۱-۵۶۷۲۷۳۹۴ – ۰۵۱-۵۶۷۲۷۴۰۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۶

خراسان رضوی – زاوه – بلوار امام رضا-ابتدای خ مصلی

کدپستی: ۹۵۴۹۱۴۷۵۵۸

۰۵۱-۵۳۷۲۵۵۷۵ – ۰۵۱-۵۳۷۲۵۵۸۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۵۱

خراسان رضوی – گناباد – خیابان امام خمینی ۲ روبروی پایگاه انتقال خون

کدپستی: ۹۶۹۱۹۷۶۹۵۷

۰۵۱-۵۷۲۲۷۹۷۱ – ۰۵۱-۵۷۲۲۴۱۲۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۵۱۲

خراسان رضوی – نیشابور – خیابان شریعتی، بین شریعتی ۱۴ و ۱۶ پلاک ۳۶۶

کدپستی: ۹۳۱۳۸۶۳۵۱۴

۰۵۱-۴۳۳۴۳۷۱۴ – ۰۵۱-۳۳۴۳۷۱۴ داخلی۱۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۱۲

خراسان رضوی – سبزوار – خیابان عطاملک شمالی -روبروی اداره دارایی

کدپستی: ۹۶۱۳۷۴۴۴۸۱

۰۵۱-۴۴۲۶۲۵۵۹ – ۰۵۱-۴۴۲۶۲۵۵۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۲۱

خراسان رضوی – جوین – بلوار امام خمینی جنب مخابرات

کدپستی: ۹۶۴۷۱۱۷۷۷۴

۰۵۱-۴۵۲۲۰۰۹۱ – ۰۵۱-۴۵۲۲۳۲۵۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۲۲

خراسان رضوی – جغتای – خیابان مطهری جنوبی بالاتر از چهار راه کلانتری

کدپستی: ۹۶۴۱۶۶۴۳۳۳

۰۵۱-۴۵۶۲۱۲۹۸ – ۰۵۱-۴۵۶۲۱۲۹۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۸۱۱

خراسان رضوی – قوچان – سیمتری شهیدرجائی-بعد از چهارراه اول روبه روی اتاق اصناف جنب تاکسی تلفنی آزادی

کدپستی: ۹۴۷۱۸۴۵۸۶۴

۰۵۱-۴۷۲۳۰۰۱۶ – ۰۵۱-۴۷۲۳۰۰۱۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۸۲۲

خراسان رضوی – درگز – خیابان طالقانی پائین تر از چهارراه آموزش و پرورش پ ۱۷۰

کدپستی: ۹۴۹۱۸۷۴۸۹۶

۰۵۱-۴۶۲۳۲۶۹۱ – ۰۵۱-۴۶۲۳۲۶۹۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۱

خراسان رضوی – کلات – بلوار امام رضا(ع)جنب آموزشگاه رانندگی

کدپستی: ۹۳۷۱۷۶۴۱۴۳

۰۵۱-۳۴۷۲۴۹۱۰ – ۰۵۱-۳۴۷۲۴۹۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۲

خراسان رضوی – تربت حیدریه – خیابان کاشانی بین کاشانی ۱۲ و ۱۴

کدپستی: ۹۵۱۶۸۱۳۱۱۱

۰۵۱-۵۲۲۴۰۷۷۲ – ۰۵۱-۵۲۲۳۸۴۸۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۴

خراسان رضوی – باخرز – خراسان رضوی- شهرستان باخرز- خیابان ابوالفضلی- نبش ابوالفضلی۵ جنب تعمیرگاه جنگلی

کدپستی: ۹۵۹۷۱۱۶۴۷۴

۰۵۱-۵۴۸۲۶۴۱۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۲۴

خراسان رضوی – طرقبه – جاده طرقبه – بین امام رضا(ع) ۱۱ و ۱۳

کدپستی: ۹۳۵۱۸۹۸۸۶۶

۰۵۱-۳۵۵۱۲۰۵۱ – ۰۵۱-۳۵۵۱۲۰۵۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۸۲

خراسان رضوی – تربت جام – میدان شهدا (شهرداری)مقابل پادگان ارتش جنب پست بانک

کدپستی: ۹۵۷۱۸۹۳۷۹۴

۰۵۱-۵۲۵۴۵۹۸۸ – ۰۵۱-۵۲۵۴۵۹۸۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۹۲

خراسان رضوی – صالح آباد – بلوار امام خمینی – خیابان ۲۲ بهمن – جنب شرکت تعاونی مرزنشینان

کدپستی: ۹۵۸۱۷۳۳۵۷۵

۰۵۱-۵۲۷۵۲۸۱۰ – ۰۵۱-۵۲۷۵۳۵۳۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۹۳

خراسان رضوی – تایباد – خیابان شریعتی حدفاصل فرمانداری و هنگ مرزی جنب سازمان تبلیغات اسلامی

کدپستی: ۹۵۹۱۷۴۳۳۱۶

۰۵۱-۵۴۵۳۵۰۵۰ – ۰۵۱-۵۴۵۳۵۱۵۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۲۸

خراسان رضوی – کاشمر – خیابان قائم – سه راه ۱۵ خرداد بین ۱۵ خرداد ۱۰ و ۱۲ پلاک ۳۵۰

کدپستی: ۹۶۷۱۶۱۸۷۰۰

۰۵۱-۵۵۲۶۶۹۰۱ – ۰۵۱-۵۵۲۶۶۹۰۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۳۱

خراسان رضوی – بجستان – ابتدای بلوار مطهری غربی نبش میدان ازادی

کدپستی: ۹۶۹۸۱۳۵۷۱۶

۰۵۱-۵۶۵۲۴۱۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۵۲

خراسان رضوی – گناباد – خیابان غفاری بین غفاری۱و۳پلاک۳۷

کدپستی: ۹۶۹۱۹۷۷۱۷۳

۰۵۱-۵۷۲۳۶۱۸۴ – ۰۵۱-۵۷۲۳۶۱۸۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۳

خراسان رضوی – نیشابور – بلوار جمهوری ابتدای خیابان نصر شمالی جنب کال روغن نباتی

کدپستی: ۹۳۱۵۸۱۳۷۱۴

۰۵۱-۴۲۲۱۹۳۹۰ – ۰۵۱-۴۲۲۱۹۳۹۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۵

خراسان رضوی – نیشابور – خ امام خمینی روبروی پاساژ قریشی داخل میلان امام خمینی ۱۶

کدپستی: ۹۳۱۳۷۵۸۶۱۴

۰۵۱-۴۲۲۲۸۰۰۱ – ۰۵۱-۴۲۲۲۸۰۰۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۳

خراسان رضوی – سبزوار – میدان شهید بهشتی – نبش اسدآبادی ۲

کدپستی: ۹۶۱۳۶۳۶۴۸۵

۰۵۱-۴۴۲۹۹۱۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۴

خراسان رضوی – سبزوار – خیابان کاشفی جنوبی – حد فاصل میدان نقابشک و چهار راه آتش نشانی – روبروی پارک

کدپستی: ۹۶۱۴۸۹۳۱۱۶

۰۵۱-۴۴۴۴۱۲۱۱ – ۰۵۱-۴۴۴۴۱۲۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۵

خراسان رضوی – سبزوار – میدان شریعتی ابتدای خیابان ابومسلم-بین ابومسلم ۲ و۴

کدپستی: ۹۶۱۹۶۱۳۵۸۹

۰۵۱-۴۴۲۲۸۹۰۴ – ۰۵۱-۴۴۲۲۸۹۰۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۲۳

خراسان رضوی – چناران – بلوار شهید خوشرو- نبش خوشرو ۱ پلاک ۴ دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۹۳۶۱۹۶۸۹۸۳

۰۵۱-۴۶۱۳۱۵۵۱ – ۰۵۱-۴۶۱۳۰۰۲۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۲۴

خراسان رضوی – چناران – چهارراه شهدا-خیابان جانبازان-جنب درمانگاه باران

کدپستی: ۹۳۶۱۷۵۸۶۱۹

۰۵۱-۴۶۱۳۲۹۷۷ – ۰۵۱-۴۶۱۳۲۹۳۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۳۳۶۵۱۱۵

خراسان رضوی – گلبهار – خیابان بهار-مجتمع پردیس- طبقه فوقانی بانک تجارت

کدپستی: ۹۳۶۱۴۷۵۹۷۰

۰۵۱-۳۸۳۲۸۳۹۶ – ۰۵۱-۳۸۳۲۸۳۹۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۳۳۶۸۱۱۵

خراسان رضوی – خواف – خراسان رضوی – شهرستان خواف – بلوار عطار نرسیده به کلانتری عطار – نبش عطار ۱۴

کدپستی: ۹۵۶۱۷۶۶۲۳۶

۰۵۱-۵۴۲۲۱۵۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۳۴۷۹۱۱۱

خراسان رضوی – خوشاب – شهر سلطان آباد-بلوار امام رضا(ع)-بین امام رضای ۴و۶-دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۹۶۵۶۱۳۷۳۴۱

۰۵۱-۴۵۰۲۳۴۸۸ – ۰۵۱-۴۵۰۲۳۹۲۰

خدمات دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)

خرید دفترچه راهنمای وظیفه عمومی
خدمات اینترنتی وظیفه عمومی
تعویض کارت پایان خدمت و معافیت
صدور المثنی کارت پایان خدمت و معافیت
تعویض و تمدید گواهینامه
پیگیری کارت سوخت
صدور المثنی کارت سوخت
صدور و تمدید گذرنامه
صدور وضعیت خلافی خودرو
طرح اطلاعات اقتصادی خانوارها
صدور گواهی پروانه کسب
صدور گواهی‌عدم سوء پیشینه
بیمه حوادث مسافران عازم به خارج از کشور (بیمسا)
پیگیری عملیات‌های انجام با ارسال عدد ۱ به شماره ۱۱۰۰

سوالات متداول

در استان خراسان رضوی چند دفتر پلیس +۱۰ فعال است؟

در این استان ۶۹ دفتر فعال است.

دفاتر پلیس +۱۰ چه خدماتی انجام می دهند؟

خدمات مختلفتی از جمله صدور گواهی پروانه کسب و صدور وضعیت خلافی خودرو انجام می دهند البته محدود به این موارد نیست و در این مقاله به صورت کامل اشاره کرده ایم.

ساعت کاری پلیس + ۱۰ خراسان رضوی چه ساعتی است؟

مطابق ساعات اداری رسمی و قانونی است.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.