راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

دفاتر پلیس + ۱۰ خوزستان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۱

خوزستان – اهواز – پادادشهر بین خ ۱۰ و ۱۱ شهیددباغ زاده ( لادن)

کدپستی: ۶۱۸۳۹۹۴۱۱۵

۰۶۱-۵۵۱۱۴۴۸ – ۰۶۱-۵۵۴۲۸۹۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۳

خوزستان – اهواز – زیتون کارمندی خ اصلی زیتون بین فرشته و فردوس جنب بانک مسکن طبقه اول

کدپستی: ۶۱۶۳۹۱۵۸۳۹

۰۶۱-۴۴۴۹۲۷۰ – ۰۶۱-۴۴۴۹۲۷۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۴

خوزستان – اهواز – کوی۱۵خرداد – خیابان۱۰ – جنب بانک رفاه کارگران – پ۲

کدپستی: ۶۱۵۳۶۱۸۳۴۵

۰۶۱-۳۷۸۲۲۹۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۵

خوزستان – اهواز – اتوبان گلستان .پیچ گلستان -جنب بانک ملت

کدپستی: ۶۱۳۶۶۵۳۱۳۷

۰۶۱-۳۳۳۵۶۹۶۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۶

خوزستان – اهواز – بلوار پاسداران بین میدان خلیج فارس وپل راه بند ساختمان عظیم طبقه اول

کدپستی: ۶۱۷۴۶۱۷۳۸۹

۰۶۱-۲۲۵۸۳۲۰ – ۰۶۱-۲۲۵۸۳۲۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۹

خوزستان – اهواز – کوت عبداله اسلام آبادشرقی خ ۴

کدپستی: ۶۱۸۵۹۷۹۵۴۹

۰۶۱-۵۵۶۰۴۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۲

خوزستان – اهواز – خ انقلاب خ غزنوی نبش ابهری پ ۲۴۹

کدپستی: ۶۱۴۳۶۸۵۳۵۵

۰۶۱-۳۷۷۵۹۲۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۳

خوزستان – اهواز – خ اصلی بنی هاشم بین خ هلالی و فرهانی پلاک ۴۸۸

کدپستی: ۶۱۴۴۸۴۵۹۸۳

۰۶۱-۳۳۴۷۹۱۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۴

خوزستان – اهواز – کوی ملت اتوبان پاسداران نبش عامری پلاک ۱۰۴۸

کدپستی: ۶۱۶۴۸۱۳۶۹۹

۰۶۱-۳۴۴۶۹۹۵۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۵

خوزستان – اهواز – سه راه باهنر فلکه اول بیمارستان امیرالمومنین خیابان مهرگان یک پ ۲۴۲

کدپستی: ۶۱۷۷۷۷۳۴۷۰

۰۶۱-۳۲۲۸۸۰۶۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۶

خوزستان – اهواز – گلستان جنب مجتمع مسکونی روبروی بوستان صدفها ک ۱۰

کدپستی: ۶۱۳۸۶۱۳۱۱۹

۰۶۱-۳۳۷۲۵۴۰۱ – ۰۶۱-۳۳۷۲۵۴۰۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۷

خوزستان – اهواز – اهواز- چهارراه آبادان- تقاطع بزرگراه آیت اله بهبهانی و خیابان امام خمینی (ره) – روبروی مصلی – لاین کندرو

کدپستی: ۶۱۸۳۶۱۳۱۹۹

۰۶۱-۳۵۵۴۶۶۹۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۸

خوزستان – اهواز – خ حیاتی پ ۱۷۹

کدپستی: ۶۱۸۳۷۷۵۴۸۱

۰۶۱-۵۵۱۸۰۸۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۳

خوزستان – دشت آزادگان – سوسنگرد – میدان شهرداری -خ شیخ عیسی طرفی بعدازشبکه بهداشت – دفترپلیس +۱۰ دشت آزادگان

کدپستی: ۶۴۴۱۸۶۵۵۱۱

۰۶۱-۳۶۷۵۰۷۱۰ – ۰۶۱-۳۶۷۵۰۷۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۴

خوزستان – شوشتر – خیابان شریعتی غربی نرسیده به سازمان آب

کدپستی: ۶۴۵۱۶۸۳۶۵۷

۰۶۱-۶۲۲۶۴۴۱ – ۰۶۱-۶۲۲۳۹۷۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۱۲

خوزستان – آبادان – بلوار پرویز دهداری خ کوی کارگر روبروی پل هوایی جنب رستوران اتاق جی ۲۱

کدپستی: ۶۳۱۶۷۶۳۷۴۷

۰۶۱-۵۳۳۴۳۸۹۴ – ۰۶۱-۵۳۳۴۳۸۹۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۱۳

خوزستان – آبادان – بلوار طیب – بیت گلستان ۶و۷ – جنب کارواش کاوه

کدپستی: ۶۳۱۷۹۴۳۵۶۴

۰۶۱-۵۳۳۲۶۲۷۵ – ۰۶۱-۴۴۲۲۶۲۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۲۱

خوزستان – خرمشهر – فلکه دروازه خیابان کهنمویی بانک ملی سابق شعبه کهنمویی دفتر پلیس +۱۰ خرمشهر

کدپستی: ۶۴۱۶۷۳۳۹۱۶

۰۶۱-۲۴۲۲۴۹۸۸ – ۰۶۱-۲۴۲۲۴۹۸۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۲۳

خوزستان – شادگان – خیابان امام نبش خیابان۱۵ خردادغربی پشت کلانتری ۱۱

کدپستی: ۶۴۳۱۷۸۹۱۷۳

۰۶۱-۲۳۲۲۰۱۱۰ – ۰۶۱-۲۳۲۲۰۱۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۱۱

خوزستان – دزفول – خیابان شریعتی غربی خ آزادی بین خ فرمانداری و شاهد پ ۵۳

کدپستی: ۶۴۶۱۶۵۵۶۴۷

۰۶۱-۴۲۴۲۸۸۶۵ – ۰۶۱-۶۲۶۸۸۶۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۲

خوزستان – شوش – خ دانش- پایین تر از دکل مخابرات-روبروی بانک صادرات شعبه حسین آباد

کدپستی: ۶۴۷۱۸۳۳۹۹۸

۰۶۱-۴۲۸۲۱۰۰۲ – ۰۶۱-۴۲۸۲۰۰۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۳

خوزستان – شوش – خ امام (ره) نرسیده به میدان یازهرا جنب مرکز بهداشت

کدپستی: ۶۴۷۱۹۶۳۹۶۱

۰۶۱-۴۲۸۳۱۸۱۹ – ۰۶۱-۴۲۸۳۱۸۱۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۴

خوزستان – اندیمشک – بلوارانقلاب خیابان اسدآبادی نرسیده به ۴۵ متری قدس نبش بلوار شهیدان شهریانی(۱۰۰ متر پایین تر از شهرداری)

کدپستی: ۶۴۸۱۹۵۱۹۷۵

۰۶۱-۴۲۶۲۷۰۷۵ – ۰۶۱-۴۲۶۲۷۰۷۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۵۲۲

خوزستان – ماهشهر – بندر امام خمینی ره بازار شهرداری جنب اداره کار

کدپستی: ۶۳۵۶۱۴۴۴۸۷

۰۶۱-۲۲۳۱۶۰۰ – ۰۶۱-۲۲۳۱۷۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۵۲۳

خوزستان – امیدیه – شهرک مطهری خ ۲۵متری کانال

کدپستی: ۶۳۷۳۱۸۸۹۶۷

۰۶۱-۵۲۶۳۲۵۳۳ – ۰۶۱-۵۲۶۳۲۵۳۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۷۱۱

خوزستان – بهبهان – فلکه ۶۰ متری تقاطع محمد جعفری و ۶۰ متری – انتهای محمد جعفری-سمت چپ-سر نبش-پ ۸۴

کدپستی: ۶۳۶۱۸۳۷۹۶۱

۰۶۱-۵۲۸۲۳۳۵۶ – ۰۶۱-۵۲۸۲۳۳۵۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۸۱۱

خوزستان – مسجد سلیمان – خ آزادی- ایستگاه سرکوره ها روبرو شهرداری سابق ساختمان سناتور طبقه همکف

کدپستی: ۶۴۹۱۷۶۹۸۶۵

۰۶۱-۴۳۲۶۲۹۰۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۹۱۱

خوزستان – رامهرمز – بلوار معلم نبش کوچه شهید اسدی نرسیده به آهن آلات قراچه

کدپستی: ۶۳۸۱۶۴۵۵۶۷

۰۶۱-۲۲۲۷۱۷۶ – ۰۶۱-۲۲۲۷۱۷۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۹۲۲

خوزستان – باغملک – باغملک-خیابان امام

کدپستی: ۶۳۹۵۱۳۳۳۵۶

۰۶۱-۴۳۷۲۶۹۳۱ – ۰۶۱-۴۳۷۲۵۸۷۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۱

خوزستان – هویزه – خیابان امام رضا روبروی سوپر مارکت

کدپستی: ۶۴۴۵۱۳۵۴۵۹

۰۶۱-۳۶۷۸۲۱۸۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۲

خوزستان – اندیمشک – خ اما- خ بهمن ابادی روبروی مسجد علی بن ابیطالب (ع) پلاک ۶۱

کدپستی: ۶۴۸۱۹۴۳۸۱۷

۰۶۱-۴۲۶۴۰۶۳۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۳

خوزستان – دشت آزادگان – سوسنگرد خیابان امام خیابان شهید صالح طرفی

کدپستی: ۶۴۴۱۶۵۴۹۶۹

۰۶۱-۳۶۷۴۲۵۳۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۲۶

خوزستان – شوشتر – چهارراه شهید رجایی ضلع شرقی روبروی ایران خودرو ساداتی دفتر پلیس +۱۰ علامه شیخ شوشتری

کدپستی: ۶۴۵۱۹۷۴۹۳۱

۰۶۱-۳۶۲۲۳۸۶۲ – ۰۶۱-۳۶۲۲۳۸۶۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۲۷

خوزستان – گتوند – جاده اصلی نرسیده به بلوار شهرداری

کدپستی: ۶۴۵۵۱۶۸۴۴۹

۰۶۱-۲۶۷۲۷۱۱۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۳۱۴

خوزستان – آبادان – احمد آباد خیابان ۱۵ فرعی مقابل دبستان هدایت

کدپستی: ۶۳۱۸۶۳۳۶۷۵

۰۶۱-۴۴۴۸۲۱۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۳۲۴

خوزستان – خرمشهر – خرمشهر خیابان امام رضا روبری بازار بزرگ امام رضا طبقه فوقانی دفتر خانه شماره ۲۲۳

کدپستی: ۶۴۱۹۶۵۱۱۷۹

۰۶۱-۵۳۵۰۵۲۰۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۴۱۳

خوزستان – دزفول – خ امام خمینی نبش خ امام سجاد ع

کدپستی: ۶۴۶۱۶۴۳۴۹۹

۰۶۱-۴۲۳۲۹۰۴۷ – ۰۶۱-۴۲۳۲۱۸۷۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۴۱۴

خوزستان – دزفول – خ ۴۵ متری خ وصال شیرازی نبش خ بهشتی روبروی بانک ملی(شعبه حافظ)

کدپستی: ۶۴۶۱۸۷۶۱۱۱

۰۶۱-۴۲۲۶۲۴۹۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۵

خوزستان – ماهشهر – خ امام جنوبی جنب بستنی فروشی لاله

کدپستی: ۶۳۵۱۹۷۸۱۵۳

۰۶۱-۲۳۶۹۰۸۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۶

خوزستان – ماهشهر – خ ش شریفی روبروی مسجد لسان طبقه بالایی فروشگاه تن تاک

کدپستی: ۶۳۵۱۸۷۴۶۴۲

۰۶۱-۵۲۳۲۸۶۸۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۷۱۲

خوزستان – بهبهان – فلکه نحوی اول جاده زیدون جنب تانک آب

کدپستی: ۶۳۶۱۶۶۶۳۳۱

۰۶۱-۵۲۷۲۳۳۰۴ – ۰۶۱-۵۲۷۲۳۳۰۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۷۱۳

خوزستان – بهبهان – میدان بیدبلند خیابان پیروز کوچه شهید مسیح پور پلاک ۹۲

کدپستی: ۶۳۶۱۸۹۶۷۷۵

۰۶۱-۵۲۸۱۵۸۴۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۸۱۲

خوزستان – مسجد سلیمان – خ ازادی سه راه مخابرات

کدپستی: ۶۴۹۱۶۳۳۵۱۷

۰۶۱–۴۳۲۲۰۷۷۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۹۱۲

خوزستان – رامهرمز – خ انقلاب جنب سینما قدیم پلاک ۱۷۲

کدپستی: ۶۳۸۱۶۵۳۹۷۵

۰۶۱-۲۲۳۳۲۷۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۹۲۳

خوزستان – ایذه – بلوار اصفهان روبروی فرماندهی منطقه انتظامی

کدپستی: ۶۳۹۱۹۸۶۳۱۴

۰۶۱-۴۳۶۵۲۱۴۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۳۲۱۳۳

خوزستان – اهواز – فلکه پل پنجم _ بین مهران و جمهوری

کدپستی: ۶۱۹۶۹۱۳۱۸۱

۰۶۱-۳۵۵۳۵۷۲۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۳۲۱۳۴

خوزستان – اهواز – فاز ۲ پادادشهر جنب بازارچه بالای بانک مسکن

کدپستی: ۶۱۸۷۸۴۳۱۱۷

۰۶۱-۳۵۵۸۷۱۴۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۳۲۱۳۵

خوزستان – اهواز – اهواز – کیانپارس – خ شهید چمران بین خیابان ۴ و ۵ شرقی

کدپستی: ثبت نشده است

۰۶۱-۳۴۴۵۰۴۷۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۵۱۱۱

خوزستان – رامشیر – خیابان شهید طاهری روبروی مسجد جامع پلاک ۵۹

کدپستی: ۶۳۸۷۱۳۱۸۲۴

۰۶۱-۴۳۵۹۴۲۴۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۶۱۱۱

خوزستان – حمیدیه – خ ۱۷ شهریور – کوی شهید مطهری – روبروی اداره برق شهرستان

کدپستی: ۶۳۴۴۱۱۶۷۴۳

۰۶۱-۳۶۷۲۴۴۷۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۷۱۱۱

خوزستان – آغاجاری – خوزستان – آغاجاری- بلوار مدرس – بین مدرس ۱و ۲

کدپستی: ۶۳۷۱۶۳۳۳۴۹

۰۶۱-۵۲۶۶۵۲۰۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۶۲۱۱۱

خوزستان – هفتکل – خوزستان- شهرستان هفتکل- خیابان شهید صیادشیرازی -فرعی ۲ – پلاک: ۵۱

کدپستی: ۶۴۹۶۱۶۶۴۸۹

۰۶۱-۴۳۵۸۰۲۶۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۶۳۱۱۳

خوزستان – هندیجان – خوزستان ،هندیجان شمالی ، میدان امام حسین خ امام حسین ، جنب ساحل خلیج فارس

کدپستی: ۶۳۵۹۱۶۳۲۹۳

۰۶۱-۵۲۵۷۷۲۶۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۶۴۱۱۱

خوزستان – اندیکا – خوزستان – اندیکا- آبژدان -میدان آبژدان خیابان دانشگاه

کدپستی: ۶۴۹۸۱۷۱۰۶۳

۰۶۱-۴۳۲۸۰۳۴۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۴۱۲۴۱۱۱

خوزستان – باوی – شهرستان باوی شیبان نبش خ ۵ طبقه بالای دفتر پیشخوان عطایی

کدپستی: ۶۱۴۸۱۷۵۵۲۸

۰۶۱-۳۶۵۷۶۳۲۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۴۲۷۳۱۱۱

خوزستان – کوت عبدالله – خوزستان – کارون – کوت عبدالله – میدان امام علی (ع)ابتدا استیشن دانشکده نفت جنب جهاد کشاورزی

کدپستی: ۶۱۹۹۱۷۰۸۴۰

۰۶۱-۳۵۵۵۷۷۷۰۹

خدمات دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)

خرید دفترچه راهنمای وظیفه عمومی
خدمات اینترنتی وظیفه عمومی
تعویض کارت پایان خدمت و معافیت
صدور المثنی کارت پایان خدمت و معافیت
تعویض و تمدید گواهینامه
پیگیری کارت سوخت
صدور المثنی کارت سوخت
صدور و تمدید گذرنامه
صدور وضعیت خلافی خودرو
طرح اطلاعات اقتصادی خانوارها
صدور گواهی پروانه کسب
صدور گواهی‌عدم سوء پیشینه
بیمه حوادث مسافران عازم به خارج از کشور (بیمسا)
پیگیری عملیات‌های انجام با ارسال عدد ۱ به شماره ۱۱۰۰

سوالات متداول

در استانخوزستان چند دفتر پلیس +۱۰ فعال است؟

در این استان ۵۶ دفتر فعال است.

دفاتر پلیس +۱۰ چه خدماتی انجام می دهند؟

خدمات مختلفتی از جمله صدور گواهی پروانه کسب و صدور وضعیت خلافی خودرو انجام می دهند البته محدود به این موارد نیست و در این مقاله به صورت کامل اشاره کرده ایم.

ساعت کاری پلیس + ۱۰ خوزستان چه ساعتی است؟

مطابق ساعات اداری رسمی و قانونی است.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.