رفع سوء اثر چک در چک های قدیمی

به گزارش سایت حقوقی راهش متن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص ملاک برخورداری از امتیاز رفع سوء اثر چک های قدیم و جدید به شرح زیر است:

شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۴۳۶
شماره پرونده : ح ۶۳۴۱-۸۸-۸۹
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

پرسش

در بند «و» تبصره ۳ ماده ۵ مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک ۱۳۹۷/۸/۱۲ضابطه قانونی جدیدی در مورد رفع سوء اثر از حساب پیش‌بینی شده است.

آیا ضابطه مذکور برای رفع سوء اثر از چک شامل چک‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون برگشت خورده‌اند می‌شود؟

به عنوان مثال چنانچه چکی سه سال قبل از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه جدید قانون صدور چک برگشت خورده باشد، آیا بلافاصله بعد از
لازم‌الاجرا شدن قانون جدید قابل رفع سوء اثر خواهد بود؟

پاسخ
با عنایت به اطلاق عبارت «گواهی عدم پرداخت» در بند «و» تبصره ۳ ماده ۵ مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷، ملاک برخورداری از امتیاز رفع سوء اثر از چک برگشتی، سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت است.

بنابراین بین چک‌های قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با چک‌های فعلی تفاوتی وجود ندارد.

لینک های مرتبط با رفع اثر چک های برگشتی

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
پرداخت ۷۳۵ هزار درهم به خانواده پسری ۵ ساله که از پله برقی افتاد.