راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه تعهد شهرداری جامع قبل از اخذ جواز

سند تعهدنامه غیرمالی

اینجانب… با مشخصات مذکور مالک پلاک ثبتی…فرعی از…اصلی واقع در بخش…تهران به نشانی خ ج… پ…ط اول و شماره پرونده شهرسازی… که درخواست تعمیرات اساسی در ملک نموده‌ام، بدین وسیله متعهد می‌گردم صرفاً مطابق مفاد مجوز صادره اقدام نمایم و هیچگونه تعمیرات اساسی از جمله مقاوم‌سازی و اجرای پل و ستون در ملک انجام ندهم و برابر ابعاد ملک براساس پایانکار و مستندات ملک تعمیرات نمایم و اضافه بنا، پیشروی، توسعه، اضافه اشکوب، احداث باریکه در حیاط و تغییر کاربری در ملک انجام ندهم.

در غیر این صورت شهرداری اختیار دارد بدون اخذ حکم قضایی و یا رای ماده صد ضمن ورود به ملک نسبت به رفع خلاف کامل از ملک اقدام نماید و حق هر گونه اعتراضی از اینجانب سلب گشته و مسئولیت خسارات وارده به عهده اینجانب می‌باشد.

و در صورت وجود اصلاحی نسبت به اجرای مفاد بندهای ذیل متعهد می‌گردم

۱- با عنایت به اینکه بخشی از ملک اینجانب در طرح اصلاحی گذر واقع شده، چنانچه شهرداری هر زمان بخواهد جهت اجرای طرح اصلاحی اقدام نماید، نسبت به اجرای آن در اسرع وقت اقدام نمایم.

۲- با عنایت به اینکه بخشی از ملک اینجانب در طرح اصلاحی گذر واقع شده، چنانچه شهرداری بخواهد جهت اجرای طرح اصلاحی اقدام به تملک ملک نماید، با توجه به تعمیرات انجام شده هیچگونه ارزش افزوده برای ساختمان اینجانب ایجاد ننموده و قیمت‌گذاری انجام شده بر اساس وضع موجود (از قبل از تعمیرات) بوده و هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.

۳- تمامی مفاد تعهدنامه فوق را به خریداران بعدی اعلام می‌نمایم/

ضمنا متعهد می‌گردم در صورت شکایت احتمالی مالکین شخصاً پاسخگو در تمامی مراجع ذیصلاح باشم.

امضاء کننده سند اقرار و اعلام می‌نماید که از مفاد سند کاملا مطلع شده و تمامی مراتب سند به ایشان تذکر و تفهیم گردید و با علم و اطلاع نسبت به امضاء سند اقدام نمود.

دانلود فایل های WORD – PDF نمونه تعهد شهرداری جامع قبل از اخذ جواز

بیشتر بخوانید:

۳.۵/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.