راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند تعهد تحویل مدارک نمایندگی بیمه

در این سند نمونه ای از اسناد تعهد که نمایندگی بیمه رازی به شرکت بیمه ارائه می دهد را می خوانید:

بعد الحضور در صحت عقل و نفس و سلامت روح و روان و بی هیچ اجبار و اکراه و اضطرار اعلام و اقرار نمود که اسناد و مدارک مرتبط با شرکت بیمه رازی شامل: کلیه بیمه نامه های خام، پروانه نمایندگی، مهر نمایندگی، اوراق بیمه ای، دستگاهکارت خوان، کارت شناسایی نمایندگی، پرچم، بروشور، تابلوی نمایندگی، سربرگ و پاکت سایر اوراق مربوط به بیمه رازی بایگانی، قرارداد نمایندگی را تحویل آن شرکت نموده

نمونه سند تعهد تحویل مدارک نمایندگی بیمه

و چنانچه در آتی هرگونه سوء استفاده از موارد فوق الذکر و کلیه اسناد و مدارک مرتبط با شرکت رازی توسط اینجانب و یا هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی کشف گردد در تمامی مراجع انتظامی و قضایی مسئول و پاسخگو بوده

و در صورت ورود خسارت نسبت به جبران آن اقدام نموده و در این رابطه حق هرگونه ادعا یا اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایم.

۳/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.