راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند وقفنامه (۲)

ضمن عقد صحیح ونافذ ولازم شرعی، وقف موبد وحبس مخلد شرعی وقانونی نمودند جناب آقای… (بامشخصات کامل) … بقدر سهم از متعلقات ومنضمات آن وبه انضمام کلیه لوازم واثاثیه موجوده درمحل مزبور و با آب و برق جاریه در ملک مزبور و کل مایتعلق بها و هرچه و به هرعنوان که باشد تا عوائد و درآمد موقوفه فوق را به مصرف تربیت طلاب علوم دینی اسلامی مدرسه عالی شهید مطهری وشعب آنکه قبلا بنام مدرسه عالی سپهسالار موسوم بوده است رساند، باشد که انشا اله تعالی ذخیره یوم المعاد وتوشه عالم آخرت ایشان باشد. وتولیت شرعی و قانونی این وقف را در حال حاضربه جناب آقای… (بامشخصات کامل) موکول و مفوض نمود تا متولی مزبور با توجه به مقررات شرعی وقانونی در کلیه امور موقوفه به هر نحو صلاح و مقتضی بداند قیام و اقدام نماید و پس از ایشان تولیت موقوفه به عهده شخصی است که ازطرف مقام معظم رهبری تولیت مدرسه عالی شهید مطهری را عهده دار میباشد و متولی مرقوم هرزمان که صلاح و مقتضی بداند به منظور بهتر استفاده نمودن از موقوفه میتواند ساختمان موقوفه را از وضع فعلی خارج و به وضع دیگر تبدیل نماید تابیشتر وبهتر بمصرف موقوف علیهم برسد و نیز از محل قسمتی از درآمد موقوفه به نظر متولی شبهای عاشورای سید الشهدا علیه السلام وشبهای بیست وهشتم ماه صفر مراسم روضه خوانی وعزا داری و درصورت امکان تهیه طعام برای مدعوین بنماید. صیغه وقف باجمیع مراتب وباتمام شرایط صحت جاری گردید وحضرت آیت اله امامی کاشانی که بعنوان متولی موقوفه منصوب گردیده‌اند اقرار به قبض وتصرف کامل موقوفه و لوازم واثاثیه مربوط نمودند وبحمد اله تعالی شرعا وقانونا و رسما این وقف تحقق یافت والحمد الله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین

این سند توسط استاد گرانقدر جناب آقای محمدعلومی سردفتر باز نشسته ۳۰۰ تهران ونایب رئیس پیشین کانون سردفتران ودفتریاران تنظیم گردیده

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.