اعلام تولد فرزند به اداره ثبت احوال

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتاعلام تولد فرزند به اداره ثبت احوال
ستاره 1 سال قبل

به دلیل پاره ای از مشکلات نتوانستیم پس از ۴۰ روز برای فرزند خود شناسنامه بگیریم  . به نظر شما تا چند روز مجاز بودیم که اقدام کنیم؟

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
درخواست لغو مزایده بعد از برگزاری آن ؟