راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

اقدام قانونی برای چک برگشتی قدیمی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتاقدام قانونی برای چک برگشتی قدیمی
رضا asked 4 سال ago

 آیا میشود چک برگشتی که مربوط به ۵ سال پیش است را اقدام قانونی برای وصولش انجام داد ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
2 Answers
رحمانی answered 4 سال ago

 بله برای این کار در دادگاه دادخواست دهید . ولی این پرونده مزیت های سند تجاری رو ندارد.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
رحمانی answered 4 سال ago

 بله برای این کار در دادگاه دادخواست دهید . ولی این پرونده مزیت های سند تجاری رو ندارد.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer