راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعداد روزهای مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن؟

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتتعداد روزهای مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن؟
طیبه asked 4 سال ago

مطابق مقررات‌ ، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن چند روز است ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
مریم answered 4 سال ago

مطابق مقررات‌ ، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است . که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار‌گیرد و برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود .
‌همچنین پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی‌محسوب و حقوق ایام مرخصی ‌ زایمان نیز طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer