حکم جعل مدرک تحصیلی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتحکم جعل مدرک تحصیلی
سعید 1 سال قبل

با سلام . اگر کسی مدرک تحصیلی لیسانس خود را خریداری نماید . و بعدا متوجه شوند . مجازات قانونی دارد؟

2 پاسخ
مجد 1 سال قبل

مطابق ماده ۵۲۷ ق . م . ا ،
هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد .
‌در صورتی که مرتکب ، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد .

مجد 1 سال قبل

مطابق ماده ۵۲۷ ق . م . ا ،
هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد .
‌در صورتی که مرتکب ، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد .