حکم رای قرار منع تعقیب در آزاد سازی وثیقه

سوالات دیگرانحکم رای قرار منع تعقیب در آزاد سازی وثیقه
احسان سعیدی 1 سال قبل

در پرونده ای که مشتکی عنه با قید وثیقه آزاد شده باشه بعد از آن که منع تعقیب بخورد وثیقه هم آزاد می شود ؟

رضا پاسخ داده شده 1 سال قبل

بله . پس از قطعیت حکم مربوطه وثیقه هم آزاد می گردد

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
برگشت زدن چک بعد از زمان قابل وصول