راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

حکم صحنه سازی در تصادفات ؟

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتحکم صحنه سازی در تصادفات ؟
رضا asked 4 سال ago

هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری . وجوهی را بابت خسارت دریافت کند . چه مجازاتی دارد ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه مجدی answered 4 سال ago

مطابق ماده ۶۱ قانون بیمه شخص ثالث
هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری ، تصادف ، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی ، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند ، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود‌ ، شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer