حکم گواهینامه نداشتن راننده وسیله نقلیه

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال خودروحکم گواهینامه نداشتن راننده وسیله نقلیه
بهنوش 2 ماه قبل

اگر راننده وسیله نقلیه تصادف کند و گواهینامه نداشته باشد، آیا به مصدومین بیمه تعلق می گیرد؟
 

1 پاسخ
الهه مجدی 2 ماه قبل

بله ، گواهینامه نداشتن مانع پرداخت دیه مصدومین از طریق بیمه نیست، بلکه شرکت بیمه، باید دیه مصدومین را به طور کامل بپردازد .
شرکت بیمه می تواند دیه پرداختی را از راننده بدون گواهینامه، با طرح دعوای حقوقی مطالبه کند .

پاسخ شما