راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

دستکاری مرز زمین توسط همسایه

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکندستکاری مرز زمین توسط همسایه
یاسر asked 4 سال ago

 ملکی را خریداری نمودم که به واسطه دیوار محصور شده است . حدود ده متر از طول دیوار شخصی برای زمین همسایه و حدود ۳ متر شخصی برای زمین من است . شخص همسایه بدون اجازه بنده ستون موجود در زمین من را تخریب کرده است و روی دیوار شخصی من دیوار کشیده است. آیا میتوانم بطور قانونی دستور تخریب دیوار بنا شده روی دیوار شخصی خودم را بگیرم ؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
رحمانی answered 4 سال ago

دعوی رفع تصرف عدوانی همراه با دستور موقت مبنی بر تعطیل فعلی عملیات ساخت را در دادگاه محل ملک مطرح نمایید.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer