راضی نبودن یکی از ورثه به تقسیم ترکه

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتراضی نبودن یکی از ورثه به تقسیم ترکه
رها 1 سال قبل

چنانچه یکی از وراث حاضر به تقسیم ترکه نباشد ، وراث دیگر میتوانند برای تقسیم ترکه به طور مستقل اقدام نمایند؟

1 پاسخ
کریمی 1 سال قبل

مطابق مقررات ، چنانچه یکی از وراث حاضر به تقسیم ترکه نباشد ، هر یک از ورثه می توانند ابتدا از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی تقاضای انحصار وراثت کند و با اخذ گواهی انحصار وراثت و دیگر مدارک مثبته و تقدیم دادخواست ، از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه و در صورت قابل تقسیم نبودن‌ ترکه ، درخواست دستور فروش و حق خود را استیفاء نماید.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
عدم ارسال ابلاغیه علی رغم آمدن پیامک