راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

راضی نبودن یکی از ورثه به تقسیم ترکه

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتراضی نبودن یکی از ورثه به تقسیم ترکه
رها asked 4 سال ago

چنانچه یکی از وراث حاضر به تقسیم ترکه نباشد ، وراث دیگر میتوانند برای تقسیم ترکه به طور مستقل اقدام نمایند؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
کریمی answered 4 سال ago

مطابق مقررات ، چنانچه یکی از وراث حاضر به تقسیم ترکه نباشد ، هر یک از ورثه می توانند ابتدا از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی تقاضای انحصار وراثت کند و با اخذ گواهی انحصار وراثت و دیگر مدارک مثبته و تقدیم دادخواست ، از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه و در صورت قابل تقسیم نبودن‌ ترکه ، درخواست دستور فروش و حق خود را استیفاء نماید.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer