راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

رجوع زوجه به مهریه مبذوله

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقرجوع زوجه به مهریه مبذوله
مرجان asked 4 سال ago

ایا زوجه حامل در ایام عده در طلاق خلع میتواند به مهریه مبذوله خود در صورتیکه در دادگاه در قبال طلاق به زوج بذل کرده و حق رجوع خود را اسقاط کرده است رجوع نماید ضمنا زوج نیز تقاضای رجوع به زوجیت دارد ایا امکان وقوعش هست یا خیر ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question